CRIMINAL MINDS

 

CRIMINAL MINDS

Mange i Norge tar det ikke så nøye med å følge hverken moralske retninglinjer eller lover og forskrifter når det gjelder å promotere innvandring og islamisering , samt hjelpe ulovlige innvandre med husly, klær, mat og arbeid. Dette viser at disse personene besitter det man på engels kaller "criminal mind". Hensikten med denne internettsiden er at disse en gang skal stå økonomisk og juridisk ansvarlig for de ødeleggende konsekvensene av sine holdninger og gjerninger

En oversikt over disse finner du ..............HER

******************************************************************************************************

Kontaktmann for denne siden er Oddbjørn Jonstad, epost: jonstad@online.no.

 

Epost: post@webkontorene.no

 

Adresse: Postboks 145, 1429 VINTERBRO

Copyright © All Rights Reserved