NYTTIGE IDIOTER NOMINERTE

 

NYTTIGE IDIOTER

*********************************************************************************************************************************************************

 

Mange opptrer som nyttige idioter for innvandringsindustrien og innvandringslobbyen. Her er noen av dem

 

********************************************************************************************************************************************************

Adolfsen, Kristian

Hero Norge AS

VG har i november 2015 gått gjennom eierne bak selskapene som har etablert midlertidige akuttmottak, samt selskapene som kjemper om kontraktene for å opprette nye, ordinære mottaksplasser. Hero Norge har desidert flest plasser både hva akuttmottak og nye ordinære mottak angår. Selskapet, som allerede driver eller eier rundt en tredjedel av Norges etablerte asylmottak, får utbetalinger på over 60 millioner kroner i måneden for akuttplassene – dersom man bruker gjennomsnittprisen. Eierne av Hero Norge, brødrene Roger og Kristian Adolfsen skal begge være god for opp mot en milliard kroner.

 

Adolfsen, Roger

Hero Norge AS

VG har i november 2015 gått gjennom eierne bak selskapene som har etablert midlertidige akuttmottak, samt selskapene som kjemper om kontraktene for å opprette nye, ordinære mottaksplasser.Hero Norge har desidert flest plasser både hva akuttmottak og nye ordinære mottak angår. Selskapet, som allerede driver eller eier rundt en tredjedel av Norges etablerte asylmottak, får utbetalinger på over 60 millioner kroner i måneden for akuttplassene – dersom man bruker gjennomsnittprisen.Eierne av Hero Norge, brødrene Roger og Kristian Adolfsen skal begge være god for opp mot en milliard kroner.

 

 

Agøy, Berit Hagen

Generalsekretær, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

 

"Den norske kirke deltar i markeringen fordi vi ikke aksepterer at medmenneskers verd krenkes. Krenkes et menneske – krenkes Gud. Den norske kirke vil være en del av en bred folkelig mobilisering for at humanistiske verdier og respekt for menneskerettighetene fortsatt skal være grunnvollen i vårt samfunn." sier Berit Hagen Agøy, generalsekretær, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

 

 

Amundsen, Ingeborg Huse

VG

 

VG fikk i mai 2016 bli med Syria-familien på intervju. Familien Alsaleh, som VG følger fra A til Å i asylprosessen, er blitt innkalt til fullregistrering hos Politiets utlendingsenhet i Kristiansund. Intervjuet kan avgjøre om de får opphold i Norge. – Føles som å gå opp til eksamen

 

Fra kommentarfeltet: Selvfølgelig må det være strengt!! Kan jo ikke bare slippe inn uten å gjøre skikkelig bakgrunnssjekk, til og med med disse intervjuene er det folk som klarer å lyve seg inn. Så for min del kunne det vært enda strengere. Er ikke imot innvandring, men vil ha folk her som vet å oppføre seg og ærlige folk, sånn at vi fortsatt kan føle oss som et av verdens tryggeste land. Jeg kjenner tryggheten her i landet sige sakte men sikkert vekk. Før følte jeg at jeg fint kunne få ute en kveld uten å være paranoid og små redd, men kan ikke det så lenger. Dessverre.

 

 

Andersen, Karin

SV-representant

 

Etter kritikken fra legerådet i desember 2016 krever SV full stans av alle tvangsutsendelser som begrunnes i de omstridte alderstestene.

 

Rådet for legeetikk kritiserte lege Jens Grøgaard for aldersundersøkelsene av enslige, mindreårige asylsøkere.

Slik foregår aldersvurderingene:

** Unilabs: Tar røntgenundersøkelse av hånden.

** Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo: Undersøker og tar røntgen av tenner.

** Barnesak AS: Tidligere barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Jens Grøgaard, sammenfatter undersøkelsene og gir en vurdering til UDI.

På vegne av UDI vurderer Grøgaard om asylsøkeren er over eller under 18 år. Alderen betyr svært mye i asylsammenheng: Det kan avgjøre om personene får opphold eller ikke. Rådet mener metodene som brukes er usikre og at Grøgaard, som har testet over 4000 asylsøkere, har opptrådt i strid med legenes etiske regelverk. – Unge asylsøkere sendes ut på pill råttent faglig grunnlag, uten reell rettssikkerhet, sier SV-representant Karin Andersen

 

Fra kommentarfeltet: SV med flere andre partier i Norge har ikke fattet fakta. Hvordan kan såkalt mindreårige komme seg til Norge uten at noen har betalt mange tusen dollar for "final destination«? Dette er utspekulert og kynisk av foreldre/slektninger. Hele Europa sliter med migrasjon, mens SV hyler etter at her skal flere og flere inn, ta en titt på dette Karin Andersen. Det er fjernt fra den eneste by eller land i Europa om opplever tilsvarende. Det er nok!!

 

Nå må vi snart kalle en spade for en spade. Dette handler ikke lengre om flyktninger. Det handler om fødselsoverskuddet i Afrika og Asia. Og dette fødselsoverskuddet kan vi ikke hente til Norge. Vi får heller si ifra om vi trenger dem. Det får bli sånn at "vi ringer dere, ikke ring oss". Så får vi bare leve med at SV sutrer og klager. Ikke så mange igjen av de folka uansett

 

 

Annexstad, Ellen

Representerer Barnelegeforeningen i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse

 

Barnelegen Jens Grøgaard og Utlendingsdirektoratet får i desember 2016 kritikk av Rådet for legeetikk for å utføre tester av mindreårig enslige asylsøkere. Metoden er visstnok omstridt og kritiseres tilsynelatende av en rekke fagforeninger. Særlig VG og TV 2 har gjengitt dette ukritisk. Rådet for legeetikks kritikk av Grøgaard skjedde etter klage fra Nordland legeforening som i klagen påpekte at det er et «økonomisk motiv bak legens virksomhet».

Nordland Legeforening ledes av Margit Steinholt. Hun er leder for partiet Rødt i Alstadhaug og har kommet med politiske utspill i asyldebatten mer enn en gang.

 

I mars var Steinholt medforfatter av en sterkt kritisk kronikk i Aftenposten. En av forfatterne er Svein Aarseth – som er leder for Rådet for legeetikk – som tok Nordland legeforenings klage til følge. Den norske legeforening skriver at han er asylpolitisk engasjert:

En annen som er aktiv i media, og som sammen med Aarseth har forfattet kritiske felleskronikker, er Ellen Annexstad. Hun representerer Barnelegeforeningen i Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse – som Steinholt leder. En kikk på Twitter levner liten tvil om hennes asylpolitiske synspunkter.

 

 

Armand, Gisken

Skuespiller

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

 

Aspelund, Ingrid

Leder, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

 

Ordet «godhetstyrann» har fått en svært negativ klang, og assosieres med å være naiv, bløthjertet, godtroende og lettlurt. Fra 2015 til i dag har ordet vært brukt i over 600 artikler i norsk media. Det er ikke en statsråd verdig å bruke en slik ordlyd overfor mennesker som gjør en innsats for andre.

Godhetstyrann er en hedersbetegnelse, noe vi alle bør strebe etter å være. Vi ønsker å bringe ny mening til ordet, og har derfor lansert en ny definisjon til Språkrådet:

Godhetstyrann /1gu:hetsty,ran/ substantiv m (godhetstyrannen – godhetstyranner – godhetstyrannene) en som gir av sin tid og sitt engasjement for å hjelpe andre; en som tror på solidaritet og ikke veldedighet; en som sier «velkommen hit»; en som tar standpunkt og ikke tror nøytralitet er en løsning; en som tar til orde mot fremmedfrykt og rasisme; en som ønsker en human asyl- og flyktningpolitikk; en som tror på et mangfoldig og inkluderende samfunn for alle;

Denne definisjonen er mer korrekt enn den negative betydningen som preger bruken av ordet i dagens ordskifte. Hver eneste dag stiller frivillige opp og gjør en innsats for å skape et varmere samfunn, for å ta imot folk som har flyktet, for å skape små øyeblikk av lykke i liv som har vært preget av frykt og flukt. Dette er godhetstyrannens sanne natur, og det fortjener de honnør for. Ikke latterliggjøring. (August 2016)

 

 

Aurdal, Martine

Debattansvarlig og kommentator i Dagbladet

 

«Skrekknatta» er natt til 15. november 2016 blitt kalt. 73 afghanere ble pågrepet og fortalt at de hadde fått endelig avslag på asylsøknadene sine. 62 av dem ble sendt direkte til Trandum. Mange av dem har fram til avslaget blitt ansett som barn.

Stemningen i den nedlagte militærkansernen der Politiets utlendingsenhet siden 2004 har fengslet utlendinger som skal sendes ut av landet er naturlig nok annerledes. Der sitter nå 62 livredde unge menn. Lørdag deporteres den første delen av gruppa, de andre har fått utreisedatoer 5. og 12. desember.

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er både usikker og verre enn for kort tid siden, men andelen innvilgede asylsøknader har sunket fra 82 til 26 prosent for afghanere i Norge det siste året. Også EU ønsker nå å returnere dit.

En aksjon som «skrekknatta» sender tydelige signaler til asylsøkere i mottak: Har du ikke rett til opphold, sender vi deg ut av landet. Men vi bør ikke sende våre prinsipper om rettssikkerhet samme vei.

Svært mange av de fengslede afghanerne oppgir selv å være mindreårige. De har hatt rett til verge og opphold, før alderstester nå blir brukt som begrunnelse i avslagene deres. Disse testene har møtt så sterk faglig kritikk at Folkehelseinstituttet så langt har nektet å overta ansvaret for dem, og i ett tilfelle grep barnevernet inn og tok omsorgen for en gutt fra UDI. De hadde bestemt at han var 25 år, stikk i strid med fastlegen og andre fagpersoners vurdering. En aldersbestemmelse kan i seg selv ikke ankes, men advokat Jostein Løken har nå saksøkt staten for testingen på vegne av tre av afghanerne.

Mange andre har anket fengslingssakene sine, både med begrunnelse i den såkalte «unndragelsesfaren», frykten for at de skal rømme, og hvordan retten legger aldersundersøkelsene til grunn for frihetsberøvelse. Flere av afghanerne er blitt anslått å være mindreårige av både skoler og UDI-ansatte, før de omdiskuterte alderstestene har ment å vise noe annet.

 

 

Austenå, Ann-Magrit

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 

I en kronikk i Haugesunds Avis en torsdag i august 2016 retter politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt kraftig skyts mot norsk asylpraksis. Han argumenterer for at «folks fremmedfrykt er rasjonell og berettiget», og begrunner dette blant annet med at norsk politi er nødt til å nedprioritere hverdagskriminalitet, «fordi vi er opptatt med annen kriminalitet begått av utenlandske statsborgere.»

– Jeg er enig med kronikkforfatteren og Listhaug i at vi må diskutere realiteter, men dette innlegget er ikke en særlig god begynnelse. Han blander sammen tre forskjellige grupper uten å begrunne det videre, sier generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå.

 

Fra kommentarfeltet: Hvis den ikke var berettiget ville det bety at vi nordmenn var noen undermåls, uopplyste hillbillyer som ikke ante noen ting. Dessverre for politikerne er det det stikk motsatte. Folk har hatt rett, men blitt stemplet på en uhyrlig måte av venstresiden og dens medløpere i alle organer innenfor presse, inkludert NRK , TV 2 , en del unevnelige riksaviser, samt en haug med kvasiintellektuelle , såkalte akademikere.

 

 

Bendixsen, Synnøve

Universitetet i Bergen

 

En gruppe forskere fra Christian Michelsens Institutt (CMI), Institutt for samfunnsforskning (ISF), PRIO og Universitetet i Bergen har gjennomført en evaluering av virkning og resultat vedrørende assisterte returprogram til Afghanistan, irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo. Studien har intervjuet 17 migranter som ønsket å reise med assistert retur før de dro og 79 migranter som hadde returnert til hjemlandet.

 

Nabokjerringas kommentar: Hvorfor bruker man skattepenger på den slags såkalt forskning – svaret er da ganske opplagt. Men det er vel en måte å sysselsette venstreekstremistene på Universitetet i Bergen på.

 

 

Bertelsen, Per

Baobab Consulting, representant og verge for enslige mindreårige asylsøkere

 

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får i april 2106 en heftig salve av Per Bertelsen, tidligere mottaksleder ved Veumalleen asylmottak, nå med eget konsulentfirma med oppdrag innen samme område. Hun skyr ingen midler og eier ikke skam, skriver Per Bertelsen om innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug. Han mener Regjeringen jukser og skyver mennesker i dyp krise foran seg.

Fra kommentarfeltet: "Som verge og representant for enslige mindreårige asylsøkere og mange år som mottaksleder, ser jeg at kartet ikke stemmer med terrenget."

Nei, det er mye som ikke stemmer med terrenget. Det hadde vært interessant om en som gjør et stort poeng av sine mange år som mottaksleder kan forklare årsaken til at hittil i år har 49 mindreårige asylsøkere forsvunnet fra norske mottak, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet.

Det må jo være noen i mottaksapparatet som ikke gjør jobben sin når dette bare er fortsettelsen på en mangeårig trend.

For dermed fortsetter tendensen som har vært tydelig de siste årene, skriver Dagsavisen.

I årene 2013-2015 forsvant til sammen 781 barn fra asylmottakene, 178 av dem var enslige mindreårige.

Kanskje dere i mottaksapparatet burde fokusere litt på dette først?

Det må jo være noe alvorlig galt et sted i mottakssystemet når man ikke får bukt med dette problemet. Dere vil ha inn flere mindreårige asylsøkere, uten å ha klart å ivareta sikkerheten til de som allerede har kommet hit.

I løpet av to små år, forsvant 781 barn fra asylmottakene, 178 av dem var enslige mindreårige.

Er dette å være "verge" og representant for enslige mindreårige asylsøkere og mange år som mottaksleder?

Du vil ha inne enda flere mindreårige barn du ikke klarer å passe på?

 

 

Beukes, Hans

Bærum

 

Verden bør gjøres kjent med kongens tale, Jeg ble beveget av kongens tale som ble referert i Aftenposten 2. september. I all ærbødighet: Ellers i verden hylles høvdinger av all slags støpning, her til lands hyller kongen sitt folk - i en tale som må være unik i verdenslitteratur. Jeg fant gjenklang i Abraham Lincolns Gettysburg address: «The world will little note, nor long remember, what we say here» - og skulle bare ønske at verden ble gjort kjent med hva kong Harald hadde å si, akkurat i disse dager.

 

 

Blokhus, Marie

Skuespiller

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

 

Borgersrud, Aslak

Dagsavisen

 

«Oslo Tingrett, en tilfeldig uke: 35 tiltalte. 8 norske eller nordiske navn.» Denne overskriften lyser mot oss fra øverst på Nettavisens forside. Klikker vi oss inn leser vi en sak som åpenbart er skrevet i et forsøk på å få leserne til å dirre i harme og frykt.

Kan situasjonen virkelig være så ille? Er det nesten bare utlendinger som er kriminelle i dette landet?

Svaret er selvfølgelig et rungende nei. I beste fall er svaret «jeg aner ikke, men det gjør virkelig ikke Nettavisen heller».

Du skjønner, Nettavisen har telt navn i Tingretten. De har sett på ukas liste over tiltalte, og gjettet seg fram til hvor mange blant dem som har utenlandske navn. Så har de slått opp resultatet øverst på forsida.

Resultatet er en stor løgn. Nettavisen fronter den som en livsviktig sannhet. Det er et bunnivå for norsk nettjournalistikk. (August 2016)

 

Fra kommentarfeltet: Tror ikke Dagsavisen skal klage over søppelartikler for dette er det største humbug jeg har lest på lenge! Hva er det dere mener Nettavisen har gjettet seg frem til? Alle med synet i behold ser jo at utenlandske navn er overrepresentert i den listen, ikke at det burde komme som ett sjokk på noen! Pass på deres eget propagandamaskineri dere, før dere rakker ned på andre aviser som tør å skrive sannheten! Kan Aslak Borgersrud gi en god forklaring på hvorfor SSB ikke ville lage en rapport om fra hvilke land som "eksporterte" flest kriminelle til Norge.? Når folk ikke får fakta på bordet må det bli spekulasjoner. Hvor mange slike lister trengs det før sannheten kommer frem. Dette er noe normale mennesker har vist i mange år.

 

 

Botnmark, Knut

Stikningsingeniør/Landmåler

 

I en kronikk i Haugesunds Avis en torsdag i august 2016 retter politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt kraftig skyts mot norsk asylpraksis. Han argumenterer for at «folks fremmedfrykt er rasjonell og berettiget», og begrunner dette blant annet med at norsk politi er nødt til å nedprioritere hverdagskriminalitet, «fordi vi er opptatt med annen kriminalitet begått av utenlandske statsborgere.»

Jeg må påpeke at der er råtne trær i alle skoger. Med andre ord, så finnes det også noe kriminelle blant asylsøkerne også, men jeg vil si at det er ikke det som at alle asylsøkerne er kriminelle. Når det gjelder voldtekt så er de ikke bedre enn norske menn, og jeg tror heller ikke verre heller. Derfor kan en vente at noen av dem vil kunne også gjøre voldtekt på samme nivå som nordmenn gjør. Men når norsk politikk er som den er i dag og at de blir sittende på asylmottak i årevis så vil dette øke faren for kriminalitet. For følelsen av å bli satt til side i av samfunnet en lever i, vil føre til økt faren for kriminalitet. En annen faktor er at mange av dem har så mange traumatiserte opplevelse at det skal lite til for å bikke over til en til å gjøre noe for oss uakseptabelt, det vil si bli kriminelle.

 

Fra kommentarfeltet: Når sannheten skaper slike reaksjoner er det kanskje på tide å våkne opp!!

 

 

Breivik, Espen André

Leder Røde Kors Ungdom

La oss ønske flyktningbarna velkommen hit! skriver Ingrid Aspelund, Karoline Steen Nylander og Espen André Breivik i september 2015. De mener også at Vi kan ikke akseptere at det skal ta unødvendig lang tid for asylsøkende barn å få komme i gang med livet i Norge. Vi er overbevist om at Norge både har hjerterom og husrom til dem som nå trenger et hjem. La oss ønske flyktningbarna velkommen hit!

 

 

Brekke, Tor

Administrerende direktør i Hero Norge.

Administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge håper, men vet ikke sikkert om de har kapasitet til å opprette enda flere asylmottak. Selskapet driver i oktober 12.000 plasser over hele landet. Innen nyttår skal det økes med 3000. Det betyr et stort arbeid med å skaffe boliger i kommunene, samt ansette 350 nye medarbeidere. Mange flinke folk har lyst til å jobbe med dette. Utfordringen vår nå er å styrke organisasjonen så vi får håndtert de hundrevis av søknader vi får, sier Brekke. Han mener det må nytenkning til overfor kommunene. En form for tvang eller fordeling av flyktninger etter blant annet innbyggertall er nødvending. Opptil 75 prosent av dem som kommer nå, kan få opphold. De må få komme i gang med livet sitt i en kommune mye fortere enn i dag, sier Brekke.

Nabokjerringas kommentar: Detter er ikke annet enn landssvik og rasisme mot den etniske norske befolkning.

 

 

Bråtveit, Kjell Inge

Rektor ved Skudenes Ungdomsskole

 

I en kronikk i Haugesunds Avis en torsdag i august 2016 retter politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt kraftig skyts mot norsk asylpraksis. Han argumenterer for at «folks fremmedfrykt er rasjonell og berettiget», og begrunner dette blant annet med at norsk politi er nødt til å nedprioritere hverdagskriminalitet, «fordi vi er opptatt med annen kriminalitet begått av utenlandske statsborgere.»

Selvfølgelig må Utne Pettersen få lov til å mene hva han vil skriver Kjell Inge Bråtveit. Det er greit og det er ytringsfrihet i Norge, og denne er det viktig å verne om. Det som imidlertid ikke er greit er at han bruker eksempler fra sitt yrke som politi. Her bommer han grovt. Det er selvfølgelig ikke greit at han skriver at det er Afghanere som har voldtatt barn. Slike opplysninger kan selvfølgelig ikke en offentlig ansatt komme med. Dette har han ikke lov til å formidle i det offentlige rom. Hva med medmenneskene du skriver om Utne Pettersen? Denne sommeren har jeg reist Norge og Sverige rundt og det står sterkere og sterkere for meg at jeg er heldig som har en identitet og tilhørighet i livet mitt. Det å være haugesunder, det å være en del av et idrettslag, det å være nordmann, å ha gode venner i mitt eget land, å ha gode naboer på hytta og hjemme, det er et privilegium som gjør meg lykkelig som menneske.

 

Fra kommentarfeltet: Det er selvfølgelig helt greit at han skriver at det er Afghanere som har voldtatt barn om det beskriver virkeligheten. De fleste er drittlei tåkeleggingen, omskrivningen og sensuren fra giganter slik som NRK og TV2. Dinosaurene Dagbladet, VG & Aftenposten er ikke et hakk bedre.

Selvfølgelig er det greit å bruke eksempler fra egen arbeidsplass, det er ikke slik lengre at det er sosialisten som bestemmer hva du kan si eller skrive det må dere begynne og ta innover dere. Hvorfor kommenterer du ikke rettighetene til de av asylsøkerne som er kriminelle ikke blir de utvist forsyner seg godt av felleskapet sinne penger uten å bidra med annet en faenskap, og de er ikke få selv om du og endel av dine parti kollegaer mener det.

 

 

Christiansen, Henriette

Direktør for Egmont-stiftelsens støtte og tilskudd-administrasjon

 

Egmont-fondet vil i mai 2016 gi 37,8 millioner kroner i støtte til nyankomne flyktningbarn og deres familier i Norge og Danmark. Mange av de nyankomne flyktningbarna faller innenfor stiftelsens målgruppe for utsatte og vanskeligstilte barn. Målrettet støtte for disse barna er derfor en forlengelse av fondets historie og andre tiltak, opplyser fondet i en pressemelding. – Vi ønsker å hjelpe barn i den aktuelle situasjonen og bidra til å gi en god start på livet i Danmark og Norge. Vi trenger en ekstraordinær innsats og et bredt samarbeid for å finne varige løsninger for å sikre flyktningbarn en god start, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont stiftelsens støtte og tilskudd-administrasjon. 37,8 millioner kroner er øremerket nyankomne flyktningbarn og deres familier de neste to årene. Støtten skal gå til organisasjoner og initiativer som yter psykososial støtte slik at barna kan finne seg til rette i et nytt land og få en god start i skole og barnehage. Organisasjoner, departementer, kommuner, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner vil være samarbeidspartnere og tilskuddsmottakere.

 

 

Dahl, Niels Fredrik

Forfatter

Det regner i februar, og på radioen sammenligner en mann innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug med den hellige Jeanne d’Arc. Listhaugs utrettelige kamp mot innvandringsfaren minner, sier mannen, om den franske helgenens martyrkamp mot den engel¬ske hær. Selv tenker jeg oftere og oftere på Lewis Carrolls Cheshire-katt når jeg ser Sylvi Listhaug i avis¬ene eller på TV, katten Alice møter i Eventyrlandet i den litterære klassikeren, den som kan få kroppen og hodet til å forsvinne så til slutt bare smilet er igjen. «Et smil uten katt, tenkte Alice, det er det rareste jeg har sett i hele mitt liv.»

 

 

Dille, Petter Normann

Refugees Welcome to Norway

 

I november 2016 arrangerte Refugees Welcome to Norway en spontan aksjonsuke: Bells For Civilians. De fokuserte på at massiv bombing av sivile og sykehus driver stadig flere på flukt. Angrepene er ulovlig ifølge internasjonal humanitærrett. Men hvem krever at det stoppes? Hvem krever rettferdighet og solid etterforskning når sivile og sykehus blir militære mål?

 

Nabokjerringas kommentar: Mener Refugees Welcome to Norway at alle disse som blir rammet skal komme til Norge – eller?

 

 

Dirdal, Kjartan

Utviklingsdirektør i Hero Norge

Norges største operatører av asylmottak mener boligmangelen for flyktninger kan løses ved å ta i bruk private leieboliger

Kommunepolitikere trekker gjerne fram boligmangel som det største hinderet for å kunne ta imot 10.000 syriske flyktninger. 5.300 asylsøkere sitter alt på mottak og venter på å bli bosatt. Nå sparker Norges største private operatør av asylmottak beina under denne forestillingen. ”Vår erfaring er at det er fullt mulig å finne boliger i det private boligmarkedet over hele landet” sier utviklingsdirektør Kjartan Dirdal i Hero Norge . Han får støtte fra Norsk Mottaksdrift.”Når kommunene sier at det ikke finnes boliger, og at de dermed ikke kan motta noen, finner vi ofte 150 plasser på en måneds tid. Dette er riktignok midlertidige plasser, men likevel: Det er ikke boligmangel i Norge, sier daglig leder Per Erik Lykstad.

 

 

Drecker, Anneli

Musikkartist

 

Musikkartisten Anneli Drecker holdt også en 17. mai-tale i Tromsø i 2016 og der var budskapet klinkende klart: Tysklands åpne grenser politikk i forhold til den massive asylinnvandringen var veien å gå.1,1 millioner asylsøkere i løpet av et år var tydeligvis ikke noe problem, for den godhjertede artisten.

 

 

Dreijer, Hedda Moen

 

På uteidrettsanlegget ved Elvis møtes ungdom fra Elverum for å ha det gøy med strandvolleyball og fotball. Noen av dem er født her, andre er kommet hit som flyktninger. – Det er meningsfullt å kunne bidra til integrering. Vi har det kjempegøy sammen, sier Hedda Moen Dreijer som tok initiativ til å starte Røde Kors Ungdom i Elverum etter at hun var med som frivillig på akuttmottaket for asylsøkere på Hovdmoen på Rena.

 

 

Dvergsdal, Steinar

Investor

Sidan mars 2015 har Silje Green Høyum saman med sambuaren og sonen leigd eit hus i Høyanger. Då huset kom for sal, hadde dei sjølv ikkje høve til å kjøpe det. No skal huset bli heim for asylsøkarar og familien på tre må finne seg ein ny stad å bu. Det er jo ikkje så lett for det er ikkje mykje som er tilgjengeleg for oss. Mange hus er blitt kjøpt for at asylsøkarane skal få bu i dei. Eg skjønar at alle treng ein stad å bu, men det er dumt at det kjem så mange asylsøkarar til små bygder, seier Green Høyum. Investor og forretningsmann Steinar Dvergsdal har det siste året kjøpt fleire hus i kommunen for å gje tak over hovudet til asylsøkarane som kjem. Han forklarar at dei fleste husa han kjøper har stått tomme lenge, og at det framleis bør vere mykje ledige hus på marknaden i kommunen. I fjor fekk kommunen asylmottak. Norsk Mottaksdrift AS har avtale med Dvergsdal om å skaffe asylsøkarane husvære. I dag husar han 210 asylsøkarar i kommunen.

 

 

Egeland, Jan

Flyktninghjelpen

I mai 2015 skriver vedkommende blant annet dette: Det er politisk flertall på Stortinget for å ta et medansvar for vår tids største humanitære katastrofe – den syriske flyktningkrisen. Det kan vi være stolte av! Nå må viljen omsettes til konkret politikk.

Konkret har alle partiene på Stortinget, unntatt de to regjeringspartiene, fattet landsmøtevedtak på at Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger i løpet av 2015 og 2016. Nå må stortingsflertallets politiske vilje omsettes til konkret politikk. Det betyr å sørge for at det avsettes de nødvendige økonomiske ressursene som gjør det mulig for norske kommuner å være med på dugnaden for de syriske flyktningene.

Kommentar: Vel, er det ikke snart på tide nok en gang å stille seg kritisk til disse velfødde og overbetalte lederne i godhetsindustrien - som forsyner seg godt i form av lønninger til egen pose fra godhetsbudsjettet de har til disposisjon, og som anser at flest mulig flyktninger til Norge vil generere mere penger i egen lomme for dem, samtidig som eldre i Norge har en uverdig alderdom og kreft- og MS pasienter får ikke de beste medisiner på grunn av pengemangel.

 

Egenæs, John Peder

Amnesty

I mai 2015 skriver vedkommende blant annet dette: Det er politisk flertall på Stortinget for å ta et medansvar for vår tids største humanitære katastrofe – den syriske flyktningkrisen. Det kan vi være stolte av! Nå må viljen omsettes til konkret politikk.

Konkret har alle partiene på Stortinget, unntatt de to regjeringspartiene, fattet landsmøtevedtak på at Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger i løpet av 2015 og 2016. Nå må stortingsflertallets politiske vilje omsettes til konkret politikk. Det betyr å sørge for at det avsettes de nødvendige økonomiske ressursene som gjør det mulig for norske kommuner å være med på dugnaden for de syriske flyktningene.

Kommentar: Vel, er det ikke snart på tide nok en gang å stille seg kritisk til disse velfødde og overbetalte lederne i godhetsindustrien - som forsyner seg godt i form av lønninger til egen pose fra godhetsbudsjettet de har til disposisjon, og som anser at flest mulig flyktninger til Norge vil generere mere penger i egen lomme for dem, samtidig som eldre i Norge har en uverdig alderdom og kreft- og MS pasienter får ikke de beste medisiner på grunn av pengemangel.

 

 

Eifring, Mari

Partisekretær i Rødt

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

 

"Nå må vi samle alle krefter som står opp for en mer solidarisk asyl- og flyktningpolitikk, og presse regjering og storting til at mål om å behandle flyktninger med verdighet og respekt skal trumfe mål om å være strengest i klassen." sier Mari Eifring, partisekretær i Rødt.

 

 

Ekeløve-Slydal, Beate

Politisk rådgiver i Amnesty International

 

Åtte norske organisasjoner ber i oktober 2016 regjeringen sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge. Krigen i Syria har drevet millioner av mennesker på flukt. Nå må regjeringen ta et større ansvar og hente flere av flyktningene til Norge, krever åtte organisasjoner

 

I et felles brev til statsminister Erna Solberg oppfordrer organisasjonene – NOAS, Norsk Folkehjelp, Amnesty International, Caritas, Flyktninghjelpen, CARE, Atlasalliansen og Mellomkirkelig råd – regjeringen til å sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.

 

– I forbindelse med økningen i antallet asylsøkere som kom til Norge i fjor, ble det opprettet et stort antall mottaksplasser som nå står tomme. Dette innebærer at Norge nå har stor ledig kapasitet til å ta imot asylsøkere, heter det i brevet.

 

– Vi oppfordrer regjeringen til å sørge for at det avsettes budsjettmidler i statsbudsjettet, skriver organisasjonene.

Politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty påpeker at flyktningsituasjonen har ført at enkelte land har måttet påta seg et urettferdig stort ansvar. – Hellas og Italia har måttet bære et stort ansvar alene og har de siste årene gjentatte ganger bedt om at flere land må ta et større ansvar og ta imot flere av asylsøkerne, sier hun.

 

 

Ellingsen, Heidi Ruud

Musikalartist

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

 

Ellingsen, Lena Kristin

Skuespiller

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

 

Ellingvåg, Evy

Skribent

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

 

Emberland, Marius

Regjeringsadvokat

Oslo tingrett nekter i februar 2016 kringkasting av Anders Behring Breiviks forklaring. Retten frykter at terroristen skal sende kodede beskjeder til støttespillere under rettssaken i mars. – Retten har vurdert at forklaringen ikke skal kringkastes fordi fokus kan rettes bort fra det saken handler om, og over på hans ideologiske budskap, sier Ina Strømstad i dommernes mediegruppe. Regjeringsadvokat Marius Emberland mener tingrettens beslutning er riktig. – Vi har å gjøre med en saksøker som soner under særlig høyt sikkerhetsnivå. Med det følger det veldig klare begrensninger og kontroll av hva innsatte kan gjøre med tanke på å kommunisere med omverdenen. Det regimet gjelder også under rettssaken, sier Emberland.

Kommentar: – Vi stiller oss spørrende til avgjørelsen om at forklaringen ikke kan kringkastes. Når han går til sak mot staten, er det særlig viktig at staten ikke lukker denne saken. Pressens rolle overfor domstolene er å bidra til innsyn, slik at vi alle skal være trygge på at rettsstatens prinsipper ivaretas. Dette har vært særlig viktig i denne saken tidligere og er det fremdeles.

 

 

Enerstvedt, Merete Engen

Leder i støttegruppe

Vennene til 10 år gamle Farida gir ikke opp kampen for at den afghanske jenta skal få komme tilbake til Norge. En søndag i februar 2016 arrangerte de støttekonsert for å samle inn penger til familien i Kabul. Det er nå nøyaktig ett år etter at familien ble tvangsutsendt til hjemlandet Afghanistan, men det enorme engasjementet på Dokka for Farida og hennes familie tar ikke slutt. – Vi sender penger nedover hver måned til hus og mat for å holde dem i live, sier Åge Evenstuen, som var den som tok initiativet til konsertene i kinoen på Dokka. – Nå venter ei ny, lang tid for familien i Kabul, blant bomber og kriminalitet. Farida var ei norsk jente som ble deportert til et land hun aldri har bodd i, sier Merete Engen Enerstvedt, leder i støttegruppa. Farida ble født i Iran, og kom til Norge i 2011.Norske asylmyndigheter har hele tiden hevdet at det ikke er noen grunn til å tro at familien risikerer forfølgelse i Afghanistan. I tingretten argumenterte Utlendingsnemnda med at det av allmennpreventive hensyn ikke må gis inntrykk av at afghanske familier kan komme til Norge i ulovlighet for så å få opphold senere.

 

 

Engeset, Camilla

Spesialrådgiver barn på flukt, Redd Barna

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

 

"Barn på flukt får ikke den hjelpen og beskyttelsen de har behov og krav på, fordi det er viktigere for regjeringen å sende signaler om at Norge er strengest i Europa. Derfor deltar Redd Barna på markeringen. Vi krever at barna møtes med respekt og omsorg – og får behandlet asylsakene sine på en grundig og rettssikker måte." sier Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver barn på flukt, Redd Barna.

 

 

Eriksson, Merete

Aksjonsgruppen Refugees Welcome to the Arctic

Merete Eriksson i aksjonsgruppen Refugees Welcome to the Arctic ble i januar 2016 pågrepet av politiet. Hun forsøkte å frakte asylsøkere til kirkeasyl. To nordmenn som har hjulpet asylsøkere med å rømme i Kirkenes torsdag, er pågrepet. Merete Eriksson er en av dem. Hun prøvde å frakte asylsøkere fra området ved mottakssenteret i Kirkenes. Før hun ble pågrepet, ble hun fratatt førerkort og vognkort av politiet. – Det er en gjeng med fortvilte folk som har fått beskjed om utsendelse og som absolutt ikke ønsker å dra til Russland fordi de har ikke permanent opphold. De har en måneds visum, og hva skjer med dem etter at visumet har gått ut? De er dypt fortvilet, sa Merete Eriksson. – Det er barnefamilier, og vi er noen som prøver å hjelpe dem. Det har ikke gått så bra hittil. Vi har klart å få to i kirkeasyl, sa Eriksson. – Vi har kommet over to transporter som ønsket å frakte personer til kirkeasyl. Bilførerne er pågrepet. Asylanter er pågrepet, sier stasjonssjef Hans Møllebakken ved Kirkenes politistasjon. Møllebakken kan ikke si noe om hva slags straffereaksjon de to kan vente seg, men sier at dette helt klart er et straffbart forhold.

 

 

Evang, Eldar

Styreleder i Foreningen av tolvte januar

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

"Foreningen av tolvte januar deltar fordi rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger stadig svekkes i Norge i dag, og retorikken omkring flyktninger brutaliseres." sier Karl Eldar Evang, styreleder i Foreningen av tolvte januar.

 

 

Evenstuen, Åge

Medlem av støttegruppe

Vennene til 10 år gamle Farida gir ikke opp kampen for at den afghanske jenta skal få komme tilbake til Norge. En søndag i februar 2016 arrangerte de støttekonsert for å samle inn penger til familien i Kabul. Det er nå nøyaktig ett år etter at familien ble tvangsutsendt til hjemlandet Afghanistan, men det enorme engasjementet på Dokka for Farida og hennes familie tar ikke slutt. – Vi sender penger nedover hver måned til hus og mat for å holde dem i live, sier Åge Evenstuen, som var den som tok initiativet til konsertene i kinoen på Dokka. Farida ble født i Iran, og kom til Norge i 2011.Norske asylmyndigheter har hele tiden hevdet at det ikke er noen grunn til å tro at familien risikerer forfølgelse i Afghanistan. I tingretten argumenterte Utlendingsnemnda med at det av allmennpreventive hensyn ikke må gis inntrykk av at afghanske familier kan komme til Norge i ulovlighet for så å få opphold

 

 

Folde, Kjetil

Lærer

 

To brødre 16 og 7 år ble hentet midt på natten og sendt tilbake til Afghanistan. Årsaken til utsendelsen var ifølge UNE at deres 18-årige søster fikk oppholdstillatelse i Norge i mai i år. Brødrene hadde da vært i Norge i nesten fem år. Begge gikk på skole. Søsteren ble tatt for å være et såkalt ankerbarn der det blir en mulighet for familiegjenforening: Saken vekket mildt sagt oppsikt i media: Igjen er det grunn til å peke tilbake på asylavtalen.

Hva med Barnekonvensjonen opp i det hele? Man får inntrykk av at innvandringsregulerende hensyn har fått større vekt enn tidligere. Sitat fra UNICEF: ” 2011 vedtok FNs generalforsamling en tredje tilleggsprotokoll som gir barn som ikke får sine rettigheter oppfylt en individuell klagemulighet til en internasjonal instans. Den er foreløpig ikke signert av norske myndigheter.»

 

 

Garvik, Bodil

BT

 

For snart ett år siden dro Janne Hegna fra Bergen til Hellas for å hjelpe flyktninger et par uker. Hun er der fortsatt skriver hun i november 2016.

Da nyttårsfeiringen i 2016 vel var avrundet, satte økonomen Janne Hegna seg på et fly fra Bergen til Hellas. Reisemålet var øyen Chios, nær Tyrkia.

Hun hadde fått nok.

Bildene av desperate båtflyktninger gjorde det vanskelig å fortsette tilværelsen på Paradis som om ingenting hadde hendt. Hun ville hjelpe menneskene som risikerte livet i gummiflåter, og hun ville hjelpe dem med noe håndfast.

En uke eller to, tenkte hun, noen dagers innsats, og så hjem til funkisvillaen på Paradis, som hun deler med ektemannen.

Etter innsatsen skulle hun tilbake til normalen – treningssenteret, fjellturene, fortsette som yogalærer, lese sine bøker og delta i litteraturgruppen. Ikke minst arrangere muntre selskap i hjemmet, pleie venner og familie. Men hun jobber stadig på Chios. Flyktningene fortsetter stadig å komme.

 

 

Guldbrandsen, Frøy

Politisk redaktør i Bergens Tidende

 

I desember 2016 ble det enklere for afghanere å få asyl i Sverige. I Norge ble det nylig mye vanskeligere. Mens Norge intensiverer utsendingen av afghanere, gjør svenskene det motsatte.

Politisk redaktør Frøy Guldbrandsen i Bergens Tidende er blant dem som har fått med seg endringen i Sverige. Hun oppfordrer nå Stortinget til å forsikre seg om at norsk returpolitikk til Afghanistan vil tåle ettertidens lys.

 

 

Gundhus, Helene O. I.

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

 

Ved hjelp av målstyringslogikk er Norge ledende i utvisning. Dette på bekostning av verdier som rettssikkerhet, tillit til politiet, og barns rettigheter skriver hun i desember 2016.

Ved hjelp av målstyringslogikk er Norge blitt europeisk ledende i utvisning. Men denne tittelen kommer på bekostning av en del sentrale verdier som rettssikkerhet, tillit til politiet, og barns rettigheter.

De 73 unge afghanske mennene som snart skal uttransportertes, etter påfallende raske rettsrunder, et resultat av en lengre politisk utvikling. En praksis som de siste årene har lagt stor vekt på å høyne utvisningstall for å vise muskler i innvandringspolitikken.

Det ser stadig oftere ut til at man er villig til å ofre rettssikkerhetsprinsipper for å oppnå fastsatte mål. Resultatet er blitt en rekke rekordtall. Antallet uttransporteringer er mer enn tredoblet det siste tiåret.

 

 

Hagerup, Hilde

Refugees welcome to Norway.

Folk sov på gulvet, fikk ikke dusj, varm mat eller umiddelbar helsehjelp. Det ville vi gjøre noe med. Den første dagen hadde vi 40 medlemmer. Nå er det over 50.000, sier Hilde Hagerup, som er en av de seks som står bak Refugees welcome to Norway.

Gruppen startet som et samarbeid mellom seks personer og har som mål å gi en varm velkomst til flyktninger som kommer til landet. Her skal de registrere seg og går deretter inn i UDIs mottakssystem.

 

 

Hansen, Frode

Nyhetsredaktør i Dagbladet

 

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» sa Kong Harald på festen i Slottsparken august 2016

 

«Kong Haralds tale til 1500 gjester fra hele landet, samlet til hagefest i Slottsparken sist torsdag, har vakt oppsikt. Det skyldes dels den litterære, rytmiske formen. Kongen var nærmest sin egen skald. Men i første rekke er det innholdet som engasjerer. Talen var en oppsummering av hvordan Harald forstår Norge - som et land sammensatt av et stort mangfold av holdninger, levekår, livsstiler, kulturuttrykk og tros- og livssyn. Mange ble nok glade for kongens inkluderende analyse av det norske, mens andre mener han favnet alt for vidt. Noen vil hevde kong Harald seilte for tett opp til brennende politiske spørsmål i vår tid, blant annet innvandring og strid om religioner. Det siste beror på en misforståelse av hvordan det norske monarkiet fungerer.

Det er en utbredt oppfatning at kongehuset er en upolitisk innretning. Men monarkiet er en statsform - selv om kongens makt er innskrenket - og er derfor en politisk konstruksjon. Skal monarkiet ha noen mening ut over det rent symbolske, må det ha politiske ambisjoner og oppgaver. Ikke i noen partipolitisk eller splittende forstand, men de kongelige må likefullt utføre reelle oppdrag og representere nasjonen på en meningsfylt måte. Fremfor alt er det tydelig at kongehuset har et inkluderende og integrerende syn på hva som utgjør det norske. Også det er en lang tradisjon som stadig fornyes og utvikles. Gjennom en rekke taler har kongeparet, på forskjellig vis, lagt vekt på landets utrolige mangfold når det gjelder natur, næringsliv og folk. De er nøye på at også minoriteter skal bli sett og verdsatt. Selvsagt irriterer det krefter som vil ha en snever, etnisk definisjon av hva nasjonen og folket er. Vi andre tror inkludering på et tydelig og rasjonelt grunnlag er veien framover. Den som er blind for det norske mangfoldet lever i en konstruert verden» skriver Frode Hansen i september 2016.

 

 

Hansen, Georg Schjerven

Leder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif)

Stortinget vedtok i november 2015 en rekke innstramminger i utlendingsloven. De innebærer blant annet at de asylsøkere som kommer over grensa fra Russland vil kunne sendes rett tilbake, uten at asylsøknaden realitetsbehandles.

Georg Schjerven Hansen, leder i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif), skrev i november 2015 et brev til stortingspolitikerne, hvor han uttrykte frykt for at regjeringens forslag er en snikinnføring av nye lovhjemler «som er første skritt på veien til å kunne returnere flyktninger til leire i de såkalte nærområdene slik som Tyrkia og Jordan».

 

 

Harlem, Mads

Leder for folkerett i Røde Kors.

 

«Naznin» hadde levd fem år i Norge uten oppholdstillatelse da hun ble gravid. På sykehuset spurte helsepersonellet hva hun gjorde der. – Papirløse må få bedre helsehjelp, mener Røde Kors og Legeforeningen.

Gravide uten oppholdstillatelse i Norge har særskilt rett på «nødvendig helsehjelp før og etter fødsel». – Kunnskapen om denne pasientgruppa er lav. Det er stor usikkerhet i helsevesenet om rettighetene de faktisk har, sier Mads Harlem, leder for folkerett i Røde Kors.

 

Ifølge regelverket har personer som befinner seg i Norge uten lovlig opphold rett på øyeblikkelig hjelp og «helsehjelp som ikke kan vente» utover 3 uker. Vurderingen av hva som ikke kan vente, overlates til den enkelte leges skjønn.

Ifølge Røde Kors fører utydelige regler til at mange personer uten oppholdstillatelse nektes nødvendig behandling. I tillegg fører frykt for utsendelse og krav om betaling til at mange ikke tør å oppsøke sykehus og legevakt, selv når de blir kritisk syke. – Konsekvensen er selvfølgelig mest alvorlig for den enkelte som trenger hjelp, men dette har også en konsekvens for folkehelsa i Norge, sier Harlem. Han viser til fare for spredning av smittsomme sykdommer når personer fra land med lav vaksinasjonsdekning går under radaren.

 

Harlem i Røde Kors mener også det er feil at leger skal tenke innvandringspolitikk i sin vurdering av pasienter. – Ikke når det gjelder så grunnleggende behov som helsehjelp. Myndighetene har mulighet til å bestemme hvem som har rett til å være her, men de kan ikke bruke en persons behov for helsehjelp for å tvinge dem ut av landet, sier Harlem.

Vi mener at det offentlige i dag har et forsvarlig helsetilbud til de som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold, svarer Maria Jahrmann Bjerke (H), konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartmentet. Hvis personer uten lovlig opphold i Norge skulle ha samme rett til helsehjelp, så kan det innebære at flere personer vil oppsøke Norge for å få gratis behandling. Det vil være uheldig. Hun sier dagens regelverk gjør riktig i å skille mellom personer som har lovlig opphold og de som ikke har det. Hun peker på at de som ikke har oppholdstillatelse, i utgangspunktet skal ut av landet. – Hvis personer uten lovlig opphold skulle ha samme rett til helsehjelp, så kan det innebære at flere personer vil oppsøke Norge for å få gratis behandling. Det vil være uheldig.

 

 

Haukland, Øyvind

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt

 

Det var i slutten av oktober i 2015 at 49-åringen postet et innlegg på en Facebook-side med det som kan betegnes som «nasjonalistisk innhold». Tråden omhandlet syriske flyktninger i Sverige, som ikke ville gå av en buss, ved et midlertidig asylmottak i Lima i Dalarna.

Saken ble omtalt i en rekke medier og den 28. oktober i 2015 postet 49-åringen følgende på Facebook-siden: «Spreng bussen» etterfulgt av symboler i form av et sint fjes, seks bomber og fire ølkrus.

Politiet kontaktet retten og fikk medhold i at 49-åringen kunne pågripes og avhøres, og i den forbindelse ble han siktet etter den nye straffelovens § 185. I forbindelse med pågripelsen sa Øyvind Haukland, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt følgende: – Politiet reagerer sterkt på at slike ting skrives og at det er gjort på en åpen Facebook-side, og vi syns at det er riktig at det blir rettet et søkelys mot at slikt ikke er greit.

 

49-åringen har fått et forelegg på 15.000 kroner av politiet.

 

 

Hegna, Janne

Yougalærer

 

Da nyttårsfeiringen i 2016 vel var avrundet, satte økonomen Janne Hegna seg på et fly fra Bergen til Hellas. Reisemålet var øyen Chios, nær Tyrkia.

Hun hadde fått nok.

Bildene av desperate båtflyktninger gjorde det vanskelig å fortsette tilværelsen på Paradis som om ingenting hadde hendt. Hun ville hjelpe menneskene som risikerte livet i gummiflåter, og hun ville hjelpe dem med noe håndfast.

En uke eller to, tenkte hun, noen dagers innsats, og så hjem til funkisvillaen på Paradis, som hun deler med ektemannen.

Etter innsatsen skulle hun tilbake til normalen – treningssenteret, fjellturene, fortsette som yogalærer, lese sine bøker og delta i litteraturgruppen. Ikke minst arrangere muntre selskap i hjemmet, pleie venner og familie. Men hun jobber stadig på Chios. Flyktningene fortsetter stadig å komme.

 

 

Hegna, Line

Kommunikasjonssjef i Redd Barna

 

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener i april 2106 at kritikerne av regjeringens lovforslag opptrer uredelig i debatten om enslige mindreårige asylsøkere. Verst går det utover Redd Barna. – Jeg er skuffet over Redd Barna, som vanligvis fremstår som en seriøs organisasjon. Selv om det er vanskelig tema som diskuteres, må vi kunne forvente en redelig debatt, sier Listhaug. Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna avviser anklagene fra Listhaug. – Vi er redelige og forholder oss til fakta. Lovforslaget om utvidet bruk av midlertidighet gjelder, i motsetning til før, barn som kommer alene uansett alder – ikke bare de mellom 16–18 år, som tidligere, sier hun.

Nabokjerringas kommentar: Redd Barna bruker ca. 90 millioner kroner i politisk påvirkning.

 

 

Heltberg, Janne

Skuespiller

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

– De menneskene som sier at de «snakker rett fra levra», de har plutselig fått definisjonsmakt og hevder at de representerer samfunnet og «folket». Som barn lærer vi at mobbing ikke er greit. Plutselig opplever vi i Norge og i verden, at folk som mobber, det er også politikerne våre, mener Emil Johnsen, som for noen uker siden var den som ringte til blant andre Janne Heltberg og sa: «Nå må vi gjøre noe».

Og nå har de gjort noe. Resultatet er blitt en slags medmenneskelig motbevegelse på sosiale medier, som altså skal samles rent fysisk i morgen utenfor Stortinget.

 

– Det blir satt merkelapper på folk, vi setter hverandre i bås. Det har blitt altfor mye «oss» og «dem», når vi heller burde snakke om «vi», sier hun.

 

 

Hermstad, Arild

Leder i Framtiden i våre hender

 

Løgnen om velferdsstatens endelikt. Den norske velferdsstaten har ikke på noe tidspunkt vært truet av flyktninger.

Det er snart et år siden en død gutt ble vasket opp på en strand i Middelhavet. Det tragiske bildet ble et sterkt symbol og utløste solidaritetskampanjer her til lands. Men det varte ikke lenge. Da flyktningene begynte å sykle og gå langs veiene i Europa, utviklet det seg en ny retorikk. Flyktningene måtte holdes på en armlengdes avstand. Selve velferdsstaten var nå truet. Fortsatt har 60 prosent av alle nordmenn slukt skremselspropagandaen.

 

 

Hvambsal, Adhelheid Firing

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

"I førjulstiden er det fristende å si at Norge må ha "rom i herberget". Derfor deltar Kirkens Bymisjon i markeringen." sier Adhelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

 

 

Høiner, Espen Klouman

Skuespiller

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

 

Høyer, Fredrik

Slampoet

 

De er noen av våre mest kjente skuespillere. Nå har de fått nok av polarisering, og hatsk politisk retorikk, og forbereder morgendagens store solidaritetsaksjon ved Stortinget i desember 2016.

Både Petronella Barker, Iselin Shumba, Emil Johnsen og Selome Emnetu spiller i «Reisen til julestjernen» akkurat nå, sistnevnte er selveste «Sonja». Samtidig er de sammen med skuespiller Janne Heltberg de sentrale skikkelsene bak norske skuespilleres nye aksjon «Slå ring rundt Stortinget – for solidaritet og medmenneskelighet». De håper på mange hundre deltakere på arrangementet i morgen ettermiddag på plenen utenfor Stortinget. Der skal skribent Evy Ellingvåg holde en appell om solidaritet, slampoeten Fredrik Høyer skal vise hvordan han ikke vil ordlegge seg, mens en lege for papirløse flyktninger, Nils Johnsen, skal fortelle om sitt arbeid. Det hele avsluttes med at musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen leder an i allsang av «Tenn lys» (ettersom det også er 2. søndag i advent), før de frammøtte skal slå en fysisk ring rundt stortingsbygningen. Mange kjente skuespillere og kunstnere har sagt de vil stille opp, som Marie Blokhus, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Lena Kristin Ellingsen. I bunnen ligger et sterkt humanitært engasjement for flyktningkrisen og mot tvangsreturer av barn til Afghanistan.

 

 

Isaksen, Tony

Generalsekretær for Norway Cup 2016

 

Klar for fotballmagi på Ekebergsletta. Dette er et av de viktigste sportsarrangementene som finnes for unge. Den knytter mennesker med ulik kultur, nasjonalitet og hudfarge sammen, og skaper livslange vennskap. Dessuten har vi i samarbeid med Barne- og familieetaten jobbet for å inkludere 43 enslige mindreårige asylsøkere i 23 fotballag. Noen av disse har nærmest gått hit fra Syria. I et helt nytt prosjekt skal unge, enslige asylsøkere integreres i 23 fotballag i årets Norway Cup. En av dem er Diliwar Mesti, som får æren av å åpne verdens største fotballturnering lørdag.

 

 

Jacobsen, Trude

Daglig leder i Dråpen i Havet

Frivillighetsorganisasjonen Dråpen i Havet sender i mars 2016 sine første frivillige til Idomeni, grenseområdet nord i Hellas mot Makedonia. – Søndag eller mandag reiser 13 frivillige norske fra Dråpen i Havet til Idomeni. Situasjonen er prekær og vi har langsiktige tanker om å bli der, sier Trude Jacobsen, daglig leder i organisasjonen. Etter at Makedonia med EUs velsignelse mer eller mindre har stengt grensen har det hopet seg opp med flyktninger og migranter som står fast i området. Lørdag befinner det seg over 20.000 i området. – Det er stengte grenser og kaotisk for tiden med mange desperate og sultne mennesker. Mange er usikre og vet ikke hva som skjer, om de kommer seg videre, sier Jacobsen. Til nå har rundt 800 frivillige bidratt for organisasjonen på de greske øyene Kos, Chios og Lesbos hvor de har tatt mennesker på flukt som tar seg sjøveien over fra Tyrkia i skjøre gummibåter.

 

 

Jensen, Ingebrigt Steen

Reklamegründer og forfatter

 

En fredag i november 2016 viste TV 2 en reportasje der en smilende Sylvi Listhaug (Frp) dro på jakt etter ulovlige innvandrere på Lillestrøm.

Dette fikk reklamegründer og forfatter Ingebrigt Steen Jensen til å rase.

– Fredag opplevde jeg at Listhaug tråkket over en moralsk grense på en måte som jeg ikke kan huske at noen annen politiker noen gang har gjort. Jeg har aldri sett en statsråd være med politiet på menneskejakt før, sier Steen Jensen.

Steen Jensen la lørdag ut et innlegg på Facebook der han delte TV 2-innslaget og skrev hva han mente om saken. Han oppfordret folk til å skrive navnet sitt i kommentarfeltet for å vise sin avsky.

Innlegget har lørdag kveld blitt delt 3.400 ganger og over 4.300 har skrevet navnet sitt i kommentarfeltet.

– Hun tillater seg å gå til alminnelige mennesker som ikke har gjort noe galt og som har alle papirene i orden, mer eller mindre brøyte seg inn hos dem, og du ser de står livredde og ser på. Skal en minister holde på sånn? spør Steen Jensen.

Også tidligere denne uka har han uttalt seg om Listhaug i kjølvannet av innlegget laget av Kristoffer Joner og NOAS. Da gikk han så langt som å kreve at Listhaug måtte fjernes fra sin stilling.

 

 

Kjeldsen, Jens Elmelund

Professor ved Universitetet i Bergen

 

Eksperter mener kong Haralds tale under hagefesten i Slottsparken i august 2016 er et effektivt innlegg i den norske verdidebatten, men samtidig godt innenfor det kongehuset kan tillate seg å mene. «Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting»

 

Professor Jens Elmelund Kjeldsen mener talen ikke er politisk i seg selv, men at den kan oppfattes slik av de som ikke deler verdiene kongen fremhevet. – I forhold til sjangeren skiller ikke talen seg ut i det hele tatt. Men den markerer en vending i den forstand at han er mer tydelig på visse verdier. Ingen ville sagt det var en politisk tale om den omhandlet verdier som alle var enige om. Han mener kongens tale er et godt eksempel på en tale som skal skape fortellingen om hvem «vi» er.

– Kongen gjør her noe mye bredere enn en politisk tale, han hjelper med å forstå vår historie og hvem vi er. Ettersom dette nettopp er funksjonen av en slik tale, må man si at kongen gjorde det bra, sier Kjeldsen.

 

 

Kong Harald

Norges konge

 

Eksperter mener kong Haralds tale under hagefesten i Slottsparken i august 2016 er et effektivt innlegg i den norske verdidebatten, men samtidig godt innenfor det kongehuset kan tillate seg å mene. «Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting»

 

 

Kristiansen, Cornelia

Dagbladet

 

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» sa Kong Harald på festen i Slottsparken august 2016

 

«Under kongeparets hagefest holdt Kong Harald en tale om nordmenn. Der formidler han et budskap om at nordmenn er oss all. «Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» - En spesielt vakker tale, du får lyst til å klippe ut de siste strofene og legge dem på Facebook. Retorikkstipendiat er imponert over Kong Haralds tale på egen hagefest» skriver Cornelia Kristiansen i august 2016

 

 

Krogh, Hilde

Styreleder, Vergeforeningen Følgesvennen

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

 

"Den brutale og umenneskelige behandlingen av asylsøkende barn er en skam for nasjonen Norge. Tusen lys for en respektfull ivaretaking av våre medmennesker som søker beskyttelse og trygghet i landet vårt." sier Hilde Krogh, styreleder, Vergeforeningen Følgesvennen.

 

 

Krutnes, Ada

«Refugees Welcome to Bodø»

I august 2015 begynte facebookgruppen «Refugees Welcome to Bodø» å samle inn klær til flyktningene. Den er en av de mange undergruppene av «Refugees Welcome to Norway», som samler inn klær og nødvendigheter til menneskene som flykter fra krig. Folk i Bodø har vært overraskende engasjerte. Vi har fylt opp lagre med vinterklær, treningsklær, barneleker, barnestoler, bilstoler og sykler, sier Ada Krutnes. Krutnes kjører nå et stort lass med klær fra lageret i Bodø til Fauske for å levere det til flyktningene.

 

 

Kvam, Anna S.

Talsperson, Grønn Ungdom

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

 

"Selv om flyktningestrømmen over Middelhavet har avtatt noe det siste året, betyr ikke det at flyktningkrisa er over for de millionene av enkeltindivider som er tvunget vekk fra hus og hjem. Vi er med på å demonstrere nå fordi en human og nyansert asylpolitikk er verdt å kjempe for, og viktig å kjempe for all den tid humanitære kriser utspiller seg på kloden vår. Det handler om solidaritet med våre medmennesker." sier Anna Serafima S. Kvam, talsperson, Grønn Ungdom.

 

 

Landro, Linn Herland

Refugees Welcome to Norway

 

I november 2016 arrangerte Refugees Welcome to Norway en spontan aksjonsuke: Bells For Civilians. De fokuserte på at massiv bombing av sivile og sykehus driver stadig flere på flukt. Angrepene er ulovlig ifølge internasjonal humanitærrett. Men hvem krever at det stoppes? Hvem krever rettferdighet og solid etterforskning når sivile og sykehus blir militære mål?

 

Nabokjerringas kommentar: Mener Refugees Welcome to Norway at alle disse som blir rammet skal komme til Norge – eller?

 

 

Langset, Mona

VG

 

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» sa Kong Harald på festen i Slottsparken august 2016

 

«Etter kong Haralds mye omtalte tale i Slottsparken, var det Ali Al-Jabris (17) tur til å bevege både kongelige og andre gjester.

Unggutten fra Irak og Stovner, gikk på scenen og fortalte om det å være nordmann og muslim samtidig. Og om integrering i praksis

Helt uten at det var planlagt, ble Alis tale en forlengelse av temaet kong Harald selv snakket om fra scenen: Om hvor forskjellige vi nordmenn er, og om at det er alle vi som utgjør Norge» skriver Mona Langset i september 2016

 

 

Larsen, Bård

Historiker og prosjektleder i den liberale tankesmien Civita

 

Flere har hevdet at Donald Trump representerer en slags fascisme. Er det hold i det? Det mest urovekkende er uansett Trumps autoritære personlighet – som på mange vis inngår i fascismens karakter. (August 2016)

Fra kommentarfeltet: Et absolutt lavmål, når en trodde VG ikke kunne synke dypere. Skulle en først forsøke seg på slike ekstremt useriøse paralleller er det viktigste å først definere fascisme, og i den øvelsen er nasjonalsosialister og nasjonalister uvesentlige. En må ta utgangspunkt i fascismen slik den ble grunnlagt og utøvd i Italia, og eventuelt knytte senere regimer til dette for å så tolke seg frem til en definisjon. Dette registrer jeg at ikke er forsøkt i denne artikkelen, en øvelse som er langt mer relevant enn å sammenligne fiktive karakterer.

 

Avslutningsvis vil jeg minne om at Fascismen forsøker gjenreise fordums storhet gjennom en offensiv/militaristisk utenrikspolitikk, noe slikt sees i dagens president løp kun hos Clinton.

 

 

Lauvås, Stein Erik

Innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

 

En fredag i november 2016 viste TV 2 en reportasje der en smilende Sylvi Listhaug (Frp) dro på jakt etter ulovlige innvandrere på Lillestrøm.

– At Listhaug begir seg ut på en menneskejakt med pressen på slep synes jeg er litt spesielt. Særlig når dette med å fange ulovlige innvandrere ikke er hennes oppgave, her burde vel justisminister Anders Anundsen vært på banen. Hun ligger dessuten langt bak på de tingene hun har ansvar for, som Storskog og å få flyktninger til Norge gjennom EUs relokaliseringsprogram, sier Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

 

 

Lindboe, Anne

Barneombud

 

Jeg er bekymret for behandlingen vi gir barn som søker beskyttelse i Norge skriver barneombud Anne Lindboe i november 2016

Regjeringen har fremmet en rekke forslag som gjør livet vanskeligere for barn som søker asyl i Norge. Den samlede byrden av innstramningene er så stor at den nærmer seg diskriminering.

Barn ned i 10-11-årsalderen har kommet til Norge alene, med flere opplevelser i bagasjen enn de fleste av oss klarer å ta inn over oss. Barnefamilier flykter fra krig og elendighet, og søker trygge rammer for barna sine. I stedet for å ta dette ansvaret på alvor, møter regjeringen disse barna med så mange innstramningstiltak at det begynner å nærme seg diskriminering.

Den samlede belastningen er ikke i tråd med Norges forpliktelser etter barnekonvensjonen. Vi må innfri barns grunnleggende rettigheter, slik at de får den tryggheten og omsorgen de trenger for å vokse opp, utvikle seg og nå sitt fulle potensial. Et politisk ønske om innstramninger i innvandringspolitikken må ikke gå urimelig hardt ut over barna.

 

 

Listhaug, Sylvi

Innvandrings- og integreringsminister

 

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) offentliggjorde i slutten av september 2016 de fem kommunene som får integreringsmottak. Det er Bodø, Steinkjer, Kristiansand, Larvik og Oslo som får de spesialutviklede «super-mottakene». Etablering av integreringsmottak var et av tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la frem i mai i år. Det er satt av 5,4 millioner kroner til mottakene inneværende år, mens det for neste år er satt av nærmere 20 millioner, opplyser Listhaug.

Personer som har blitt innvilget opphold og som skal bosettes, samt grupper som etter stor sannsynlighet får opphold i Norge, kan søke om å få plass på integreringsmottak. – Her skal det blant annet gis opplæring i norsk, språktrening og karriereveiledning, opplyser Sylvi Listhaug på pressekonferansen onsdag.

Mottakene som blir «supermottak» drives av private, ideelle organisasjoner og det offentlige. Det vil være rundt 500 plasser totalt på disse mottakene etter oppgraderingen.

 

Et tverrpolitisk utvalg bestående av politikere fra opposisjonen og forskere har tidligere advart mot egne integreringsmottak.

Tydeligvis er det nok av ledige jobber i disse fem kommunene. Kanskje en ide å tilby disse jobbene til norske arbeidsledige? Og siden kommunene kan også tilby bolig, bør dette være et kjempetiltak for å få folk i arbeid.

 

 

Martinsen, Jon Ole

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

 

Justisdepartementet sendte i november 2016 en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) med beskjed om at asylsøkerne som krysset grensa ved Storskog i fjor vinter likevel skal få behandlet søknadene om oppholdstillatelse i Norge. En gledens dag, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

 

Fra kommentarfeltet: En gledens dag for NOAS som består av mennesker med millionlønninger, som jobber aktivt for å skape flere utgifter for norske skattebetalere, og dette er de glade for. En sorgens dag, når sånne mennesker tjener rått på å motarbeide folkeviljen og regjeringen. Norge har gjennom sosialistpartiene, fått laget det slik at vi har aktører som saboterer demokratiet og folket. Hvor dumme går det an og bli?

 

 

Meldalen, Sindre Granly

Dagbladet

 

Familien fikk opphold på grunn av Afghanistan-tolken Omidullah (23). Nå er han selv nektet opphold - og hele familien kan bli kastet ut skriver han i desember 2016.

Den kjente asyladvokaten Trygve Tveter er sjokkert over Utlendingsdirektoratets (UDI) siste utspill overfor en afghansk familie med flere mindreårige barn. - Ekstrem forvaltning, sier Tveter om det som kan ende med tilbakekalling av hele familiens oppholdstillatelser.

 

Fordi Omidullah (23) hadde vært tolk for amerikanerne, fikk hans mor og flere mindreårige søsken i 2014 opphold i Norge.

Fredag 25. november, fikk Omidullah nei da han selv senere søkte om opphold. Nå har UDI varslet at også moren og søsknene kan bli sendt tilbake.

 

Begrunnelsen er at Omidullah fikk et endelig avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) i september i år. Dette vil, ifølge UDI, gi moren og søsknene det nettverket de til nå har manglet i Afghanistan.

«Vi mener at utlendingens voksne sønn, Omidullah, utgjør et nettverk for henne og barna», skriver UDI. Dermed er en forutsetning for oppholdet i Norge borte - «at hun er enke/enslig kvinne uten nettverk».

 

 

Midttømme, Ingeborg

Biskop i Møre

Sylvi Listhaug er i november 2015 opprørt over kyrkja. Ho føler dei som tar til orde for innstrammingar i innvandringspolitikken, blir framstilte som vonde, usolidariske og slemme folk. Dei som ønskjer ein meir liberal politikk, blir framstilte som gode og rause menneske, hevdar Listhaug. Hun tar eit hardt oppgjer med Kyrkja og seier "godhetstyranniet rir Norge som en mare". Denne ordbruken likar ikkje biskop Ingeborg Midttømme. Godheit og tyranni er to ord som ikkje passar i lag i det heile tatt. Eg håper ho kanskje ville ha valt å ordlegge seg på anna måte, når debatten ikkje blei så tilpassa som den er no.

 

 

Mile, Kristin

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

 

"Vi vil minne norske myndigheter om at mennesker på flukt skal behandles med respekt, verdighet og i samsvar med internasjonale menneskerettigheter." sier Generalsekretær i Human-Etisk Forbund Kristin Mile.

 

 

Nergaard, Per

Konstituert generalsekretær i Norsk Folkehjelp

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

 

"I Norsk Folkehjelps mottak ser vi de dramatiske konsekvensene av regjeringens innstrammingspolitikk hver eneste dag. Å kutte i støtten til barnefamilier i mottak, som allerede lever under fattigdomsgrensen, og behandlingen vi nå ser av enslige mindreårige fra Afghanistan er ikke Norge verdig." sier Per Nergaard, konstituert generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

 

 

Nilsen, Eirik

Refugees Welcome to Arctic

Eirik Nilsen ble i januar 2016 arrestert etter at han hjalp to mennesker i kirkeasyl. Han satt flere timer på glattcelle. Han angrer ingenting, og sier han gjerne går i fengsel for sin rett til å hjelpe andre. Jeg bryr meg om folk. Og den måten disse personene er blitt behandlet på er helt umenneskelig. Men dersom jeg skal straffes fordi jeg bryr meg om andre mennesker, så skal jeg ta den straffen med rak rygg, sier Eirik Nilsen. Han er en av de tre personene som ble arrestert, siktet for å ha hjulpet asylsøkere å flykte fra Ankomstsenter Finnmark.

 

 

Nordahl, Ida

Refugees welcome to Ringerike

Bebuarane på Hvalsmoen transittmottak går i januar 2016 i sandalar, slippers og joggesko i ti minusgradar. Frivillige organisasjonar ber om akutt hjelp til å gi born og vaksne betre fottøy. Den frivillige organisasjonen Refugees welcome to Ringerike leitar gjennom eit elles velfylt lager med klede. Ida Koskela Nordahl er ein av dei frivillige som ønsker å hjelpe bebuarane på mottaket. Ho har ikkje mykje å tilby.

 

 

Nordhus, Merete

Aksjonsgruppen Refugees Welcome to the Arctic

De tre som ble pågrepet for å hjelpe asylsøkere med å komme seg bort fra Ankomstsenter Finnmark i januar 2016 er ilagt forenklede forelegg for sin aktivisme. Merete Nordhus, Merete Eriksson og Eirik Nilsen ble pågrepet av politiet under kaoset ved ankomstsenteret før en planlagt retur av avviste asylsøkere ble avlyst torsdag.

De tre satt i arrest i over to timer. De er siktet etter utlendingslovens paragraf 108, som blant annet omfatter å hjelpe folk som forsøker å unndra seg plikten til å forlate landet eller å vanskeliggjøre utsendelse.

Nordhus har vedtatt sitt forelegg. Det har ikke Nilsen og Eriksson. Bekjente av dem har startet kronerulling for å finansiere bøtene. Nordhus sier hun følte at pågripelsen var veldig nedverdigende.

– Jeg måtte kle av meg alle klærne, sette meg ned på huk og hoste. De sa det var vanlig prosedyre, sier Nordhus.

Fra kommentarfeltet: Det er helt greit å være imot utsending av asylsøkere, men ingen med normal tankegang kjører asylsøkere som ikke har krav på opphold bort fra mottakene. Hun fortjener samme behandling som alle andre kriminelle. Synes det er noe spesielt at en person som viser så mye sympati for asylsøkere og hjelper dem med å begå kriminelle handlinger, blir så overrasket når hun får samme behandling som asylsøkerne fikk før de ble innkvartert på Trandum. Eller ser hun på seg selv som hevet over dem? Men i likhet med de fleste andre er kanskje sympatien og behovet for å hjelpe basert på at det ikke skal koste deg selv noe, men at alle andre skal betale for det?

 

 

Nordstrand, Karine

President i Leger uten grenser

 

Selv om befolkningen i Øst-Aleppo nå er evakuert, er disse kravene fremdeles like relevante. Krigen er ikke over, og vi vil fortsette å fremme sivilbefolkningens rettigheter, inkludert retten til å flykte. Dette siste kravet har bred støtte, også fra norske politikere. «Jeg håper at meldingene om at partene skal ha inngått en avtale om evakuering av sivile og opprørere fra Øst-Aleppo kan bidra til å stanse grusomhetene,» sa Børge Brende før jul.

Det han ikke nevner, er hvor disse menneskene skal finne trygghet.

Problemet er at vi ikke har råd til å vente på varige løsninger. Framtida for en generasjon syriske barn og unge er i ferd med å gå tapt. Norske og europeiske politikere har en reell mulighet til å utgjøre en forskjell. Til å ta imot folk på flukt. Så lenge de ikke åpner for denne muligheten, blir deres medfølelse ikke annet enn tomme ord – og tårene for Aleppo og Syria krokodilletårer.

 

 

Nylander, Karoline Steen

Leder i Press

 

Norges praksis med å fengsle barn som søker beskyttelse, har vært sterkt kritisert av blant annet FN i lang tid. Likevel fortsetter praksisen.

 

Man skulle nesten tro at Norge liker å fengsle barn som allerede har opplevd krig og konflikt store deler av livet.

De samme signalene sendes når Norge aktivt jobber for å fjerne forpliktelser for seg selv og alle andre medlemsland i FN, slik at det skal være lettere å fortsette en praksis med fengsling av barn. (September 2016)

 

 

Omland, Guro Brokke

Stipendiat ved Universitetet i Oslo

 

Innvandringsministeren gir i april 2106 et helt feil bilde av forskning Psykologisk institutt og FAFO har utført om enslige asylbarn, mener forskerne selv. «At Listhaug velger å snu dette til en fortelling om små barn som tvinges fra sine hjem – for å skaffe penger til sine familier – er bare trist og gir ikke et korrekt bilde av forskningen vår», skriver professor i psykologi Tine K. Jensen, psykolog og stipendiat Guro Brokke Omland og førsteamanuensis Nora Sveaass.

 

 

Pedersen, Kari

BT

 

Jeg sitter på Midtun omsorgssenter sammen med 13 år gamle Mohammad og ber ham fortelle om sitt nye liv i Norge skriver hun i november 2016.

Mohammads livshistorie startet på landsbygden i Afghanistan. Derfra flyktet han med mor, far og lillebror til Iran, der den lille familien levde papirløst og uten rettigheter. I fjor høst bestemte Mohammad seg for å flykte videre og hengte seg på da en tante dro med sin familie.

 

Han ble en av 5480 unge enslige asylsøkere til Norge i 2015, nesten fem ganger så mange som året før. 3537 av dem var afghanere. 97,5 prosent av ungdommene har fått opphold.

 

 

Pedersen, Trude Bollmann

Gruppa Refugees Welcome to Aust-Agder

Flere Sørlandsbyer er i november 2015 tapetsert med propaganda. Ifølge Agderposten er plakatene «REFUGEES NOT WELCOME» satt opp av noen som kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen. Plakater skal være satt opp flere byer i Norden. Ifølge Agderposten går politiet aktivt ut og river ned alle slike plakater og bannere de kommer over, så langt de har kapasitet. Vi har økt oppmerksomhet rundt dette i dag og plukker ned det vi finner, inkludert bannere på E18 i dag morges som ble fjernet av patruljene, sier operasjonsleder for Agder politidistrikt, Geir Andersen. Gruppa Refugees Welcome to Aust-Agder, er glad politiet tar tak i saken. Jeg skulle ønske de som henger opp slike plakater heller kom på informasjonsmøter vi har hatt eller folkemøter og delte synspunktene sine, sier leder i Aust-Agder-gruppa, Trude Bollmann Pedersen.

 

 

Ring, Andreas

Redd Barna

 

Redd Barna frykter i november 2016 at flere kan omkomme i overfylte flyktningleirer etter at to personer døde i en brann på den greske øya Lesvos.

Dødsfallene er en skam for EU og greske myndigheter, mener organisasjonen. - EU og Hellas må umiddelbart gjøre noe for å håndtere de overfylte flyktningleirene på øyene, ved å flytte mennesker til trygge og åpne fasiliteter på fastlandet, sier Andreas Ring i Redd Barna i en pressemelding.

- Det er ufattelig at forholdene for flere tusen barn og familier fanget på øyene ikke har blitt forbedret etter at avtalen mellom Tyrkia og EU ble inngått i mars. Det er snart vinter, advarer Ring, som er Hellas-ansvarlig i Redd Barna. Kaldere vær betyr at flere kommer til å lage mat inne i teltene, som medfører brannfare.

 

 

Ringdal, Kjell Terje

Retoriker

 

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» sa Kong Harald på festen i Slottsparken august 2016

 

– Det er en tale det bør settes musikk til. Den bør synges når vi heiser flagget. Den bør tvangspugges av alle gladrasister! slår retoriker Kjell Terje Ringdal fast.

 

 

Rønold, Irene

Verdens Gang

 

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» sa Kong Harald på festen i Slottsparken august 2016

 

«Kong Haralds tale på Slottets hagefest farer som en vind over nettet. Lovordene hagler i sosiale medier, og retoriker Kjell Terje Ringdal er rett og slett begeistret» skriver Irene Rønold i august 2016.

 

 

Sandberg, Eva-Lotta

Refugees Welcome to Østfold

Rundt 100 personer deltok i onsdagens fredsmarsj i januar 2016 for å vise sin motstand mot utsendelsene av asylsøkerne i nord. At Norge vil sende ut asylsøkere til Russland uten å behandle asylsøknadene deres, har fått mange til å reagere. Onsdag gikk 100 personer i fakkeltog i Fredrikstad for å vise sin uenighet. Det er ikke hver uke at vi er så mange, nei, sier fredsmarsjens «far», Jan-Kåre Fjeld. Så det er fint at folk oppfatter marsjen som et sted hvor man kan si ifra og uttrykke sine synspunkter. Onsdag kveld møtte rundt 100 personer opp ved rådhuset for å delta i den ukentlige fredsmarsjen gjennom gågata. Anledningen var myndighetenes utsendelse av asylsøkere til Russland over grensen ved Storskog, Kirkenes. Det er jo ikke spesielt humant det som gjøres mot de som kommer, mener Jan-Kåre Fjeld. Folk ønsker at de skal få en rettferdig behandling, og det føler man ikke at de får nå. Før fakkeltoget startet, ble det holdt appeller av Fjeld, SV-leder Camilla S. Eidsvold og Eva-Lotta Sandberg fra Refugees Welcome to Østfold.

 

 

Sandsleth, Marit

Universitetsbibliotekar

 

Det er ikke ofte jeg uttaler meg politisk, men jeg gjør et unntak i dag. For etter å ha lest Thomas Utne Pettersens kronikk om fremmedfrykt, og om den er uberettiget eller ikke, i Haugesunds Avis, slår det meg hvor mye ens verdensbilde preges av hva man jobber med. Derfor vil jeg gjerne bidra med mitt verdensbilde, ikke som en ensidig erstatning, men som supplement og nyansering. For mens Pettersen arresterer kriminelle, hjelper jeg studenter med å finne faglitteratur og skrive litteraturlister.

Vi møter nok ikke de samme folka, men det mange av dem har til felles er innvandring, enten det er dem selv som har kommet som flyktning eller asylsøker, eller foreldrene deres har det.

Pettersen sier at politikere i kommuner som tar imot mange asylsøkere og flyktninger samtidig øker sannsynligheten for voldtekt og integritetskrenkelser og at kvinner og barn ofres. Tar man utgangspunkt i det jeg ser i min arbeidshverdag, vil de samme kommunene få nye innbyggere som bidrar til å gi både kvinner og menn, unge og gamle trygghet, skolegang og helsetjenester. (August 2016)

 

 

Sandven, Henriette

Psykiater

 

Når er man voksen, spør psykiater Henriette Sandven, som forrige helg tok imot en dypt fortvilet ung asylsøker. Han hadde nettopp forsøkt å ta sitt eget liv. Gutten var så fortvilet fordi han hadde fått avslag på asylsøknaden sin. Den til nå mindreårige asylsøkeren, med en mildt sagt humpete vei til voksenlivet, begynte endelig å føle at livet tok form på mottaket i Østfold. Nå besto livet av kamerater, fotball og drømmen om en jobb på Kiwi. Før var forfølgelse, tortur med varige fysiske mén, drepte familiemedlemmer og kampen for å overleve – alene på flukt – sentrale elementer i livet hans. – Gutten jeg traff fikk meg til å kjenne på avmakt og håpløshet. Han fikk meg til å skamme meg over systemet vårt, sier hun. (September 2016)

 

Fra kommentarfeltet: Enkeltskjebner bidrar nok ril å belyse et sakskompleks fra en vinkel, men asylinstituttet er viktig for Norge også at tilhørende lover og regler forvaltes som forutsatt av UDI og UNE. Lurer på hvordan det skal gå med velferdsstaten og pensjonene våre dersom vi åpner grensen for alle som har det vondt og vanskelig.

 

 

Singsaas, Tor

Biskop i Nidaros

Biskop Tor Singsaas er i januar 2016 kritisk til måten innvandringsminister Sylvi Listhaug omtaler flyktninger på. – Akkurat nå synes suksessfaktoren å være knyttet til hvor mange vi klarer å unngå å ta imot, sa biskop i Nidaros bispedømme, Tor Singsaas i nyttårstalen sin, som hadde flyktningsituasjonen som hovedfokus. Nidaros-biskopen holdt sin nyttårstale i Nidarosdomen onsdag kveld, og sa at han er særdeles urolig over ordbruken til Listhaug. Han uttrykte bekymring for at det smitter over på andre. Vår måte å omtale flyktninger på, kan få oss til å lukke oss som medmennesker. – Det er ingen enkeltutsagn jeg reagerer spesielt på – men hele hennes måte å uttrykke seg på om flyktningproblematikken, sier Tor Singsaas til NRK, og trekker fram begrepet «godhetstyranni».

 

 

Sjøvoll, Andrea

Leder i Sosialistisk Ungdom (SU)

 

Onsdag 14. desember 2016 klokken 17.00 var det markeringer over hele landet for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

"Det blir ikke færre mennesker og barn på flukt av at Solberg og Listhaug lukker øynene og stenger grensene. Det er bare naivt og svært problematisk. SU krever en human og rettferdig flyktningpolitikk nå!" sier Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom (SU).

 

 

Skage, Joachim

Komiker

 

Skal vi overvinne rasistenes fremmedfrykt, må vi møte dem med samme åpenhet som vi forventer at de skal møte fremmedkulturelle med.

For ett år siden var vi en gjeng komikere som meldte oss inn i en lukket rasistisk Facebook-gruppe, «Norge er vårt!». Det var en gruppe med mye hat, skrivefeil og utropstegn.

Tanken var at vi skulle være en motvekt til hatet de ytret mot flyktninger, innvandrere og muslimer. Vi skulle ta opp kampen mot de hatefulle påstandene deres og trolle trollene.

Hjalp det? Nei. De følte seg angrepet, og resultatet ble at de fikk bevist at gruppen deres var viktigere enn noen gang, og samholdet dem imellom ble enda sterkere.

 

Fra kommentarfeltet: "Ingen er født rasist". Selvfølgelig ikke, men hvem kan stemples og diagnostiseres med det stigmatiserende og belastende uttrykket rasist - og hva er rasisme da Joachim Skage? Er det etter Joachim Skage's eget hode og forgodtbefinnende? Det virker som om du har en lav terskel for å sette stempelmerket rasist på mennesker. Som du selv sier så er det holdninger og ytringer du selv mener er feil du vil bekjempe. Men det er ikke sikkert vi alltid har oppfattet ting riktig og har rett - derfor bør du være varsom med å sette stempelmerker som rasist på mennesker. Det er sikkert mer effektivt å bekjempe uønskede holdninger og ytringer ved nettopp å fokusere bare på holdninger og uttrykk, i stedet for å stemple de menneskene man vil 'omvende' med belastende og utslitte diagnostiserende uttrykk (Rasist, fremmedfrykter etc.)

Mener du forøvrig at det å bekjempe islamisme i eget samfunn er rasisme?

De holdningene som profilerte islamister og profilerte konservative muslimer fremviser må da forøvrig være grunnlag for mye godt materiale for samfunnsengasjerte norske komikere å harselere over. Men det blir ikke brukt. Hvorfor? Kan det skyldes 'fremmedfrykt'?

 

 

Skjelstad, André

Innvandringspolitisk talsmann i Venstre

 

En fredag i november 2016 viste TV 2 en reportasje der en smilende Sylvi Listhaug (Frp) dro på jakt etter ulovlige innvandrere på Lillestrøm.

 

Venstre kaller det hele et usmakelig pr-stunt.

– Det er på tide at Listhaug begynner å gjøre jobben sin som integreringsminister istendenfor å løpe rundt å gjøre pr-stunt i klassisk First House-stil som kun har til hensikt å opprøre helt vanlige folk. Hun har en stor jobb å gjøre med å sørge for rask og god integrering av de mange flyktningene som regjeringen tross alt har tatt imot, sier André Skjelstad, innvandringspolitisk talsmann i Venstre.

 

 

Skullerud, Kristian

Ansvarlig redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen

 

En trist sak fra Lom skriver han i juli 201. Eierne av Nissegården Hytter og Aktiviteter sa nei til besøk av flyktninger fra Lom og Skjåk. – Det er lov å ha egne holdninger, mener Grethe Madsen, som sammen med Kjell Madsen driver stedet.

Da flyktningtjenesten i Lom og Skjåk spurte om de kunne komme på besøk til Nissegården i Lom med flyktninger, var svaret et tydelig nei.

 

Innehaver Grethe Madsen påberoper seg en demokratisk rett til ikke å ta imot flyktninger. Heldigvis er det ikke slik i dette landet at et vertskap ved en turistbedrift kan sortere sine gjester på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

 

 

Steinholt, Margit

Leder i Nordland Legeforening

 

5480 enslige, mindreårige asylsøkere har i desember 2016 aktualisert spørsmålet om medisinsk alderstesting.

I november 2016 besluttet Sverige å gjeninnføre de sterkt kritiserte alderstestene av unge asylsøkere. Mediene bør stille spørsmål også ved kritikernes roller og motiver.

 

Barnelegen Jens Grøgaard og Utlendingsdirektoratet får kritikk av Rådet for legeetikk for å utføre tester. Metoden er visstnok omstridt og kritiseres tilsynelatende av en rekke fagforeninger. Særlig VG og TV 2 har gjengitt dette ukritisk. Rådet for legeetikks kritikk av Grøgaard skjedde etter klage fra Nordland legeforening som i klagen påpekte at det er et «økonomisk motiv bak legens virksomhet».

Nordland Legeforening ledes av Margit Steinholt. Hun er leder for partiet Rødt i Alstadhaug og har kommet med politiske utspill i asyldebatten mer enn en gang.

 

 

Storberget, Arild

Leder i Elverum Røde Kors

 

På uteidrettsanlegget ved Elvis møtes ungdom fra Elverum for å ha det gøy med strandvolleyball og fotball. Noen av dem er født her, andre er kommet hit som flyktninger. – Det er meningsfullt å kunne bidra til integrering. – Ungdom har en helt annen forutsetning for å komme i kontakt med unge flyktninger enn oss pensjonister, sier nyvalgt leder i Elverum Røde Kors, Arild Storberget. Storberget ble også med som frivillig på asylmottaket på Rena, steg raskt i gradene, og ble leder for Elverum Røde Kors som igjen er en aktiv forening med egen ungdomsgruppe.

 

 

Strandmyr, Monica

Refugees Welcome to Agder

De siste månedene frem til desember 2015 har Monica Strandmyr stått i spissen for hjelpearbeid rettet mot flyktninger. Hun har møtt dem når det har stormet som verst. – Mange kommer til å bli i landet vårt. Barna skal vokse opp i dette samfunnet. Det er viktig at de blir integrert så fort som mulig, sier hun.

I august var Strandmyr med på å starte opp den frivillige hjelpegruppa «Refugees Welcome to Agder», der hun etter hvert ble leder. Siden da har det gått i ett.

 

 

Strømmen, Øyvind

Forfatter

Rasismedrapene i Sverige i oktober 2015 er en del av høyreekstrem oppblomstring i Europa, og et hat som vil prege både debatter og føre til alvorlig vold også i Norge, mener flere eksperter. Det er grunn til å frykte enkeltstående voldshandlinger, både ren gatevold og mer alvorlige angrep, rettet mot asylmottak, moskeer, opinionsdannere og politikere i Norge sier forfatter Øyvind Strømmen som har overvåket ekstreme miljø i flere år. Han har kartlagt kontrajihadistiske og høyreekstreme miljøer på internett, og er nyhetsredaktør i Hate Speech International.

 

 

Støbakk, Torun

Dagbladet

 

Det er blitt omtalt som skrekknatta, natta for snart to uker siden da politiet pågrep og fengslet 73 afghanere for uttransportering til Trandum, skriver hun i desember 2016. Noen av dem hevder de er under 18 år, men blir ikke trodd, blant annet fordi alderstester viser noe annet. Nå har retten grepet inn og stanset en av utsendingene, hvor en påstått 16 år gammel afghansk gutt skulle sendes tilbake til Kabul i morgen.

Saken er den andre utsendelsen Løken klarer å stanse. I går ble en annen afghansk ungdom også løslatt etter Løkens arbeid. Han mistenker at flere av afghanerne som nå befinner seg på Trandum kan være barn under 18 år, men at alderstestingene kan bidra til at de sendes til Afghanistan i morgen eller uka etter. - Jeg synes det er forferdelig å tenke på at sårbare barn har blitt returnert til uvisshet i et for dem ukjent land, for det er sånn at mange av dem er vokst opp i Iran. Det er min plikt som advokat å gripe inn når jeg ser at urett begås, sier Løken.

 

 

Svensson, Trygve

Stipendiat ved Universitetet i Bergen

 

Eksperter mener kong Haralds tale under hagefesten i Slottsparken i august 2016 er et effektivt innlegg i den norske verdidebatten, men samtidig godt innenfor det kongehuset kan tillate seg å mene. «Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting»

 

– Alle setter pris på en hyggelig festtale, men det er ikke gitt at det blir spredt i sosiale medier på denne måten, sier stipendiat Trygve Svensson ved Universitetet i Bergen. Han forsker på retorikk, og mener kongens tale er et godt eksempel på hvordan en festtale også kan være politisk. – Kongen tar det som i utgangspunktet er en ufarlig sjanger, festtalen, og gjør den til det vi kan kalle en «dyp-politisk» tale. Det handler om de grunnleggende verdiene vi står for. En festtale i en hage handler om å ønske velkommen og skape god stemning, men kongen skaper også en fortelling om hva det vil si å være nordmann i dag. Dermed går han inn i et felt det har vært masse debatt om og kontroverser rundt de siste årene, sier Svensson. Han mener likevel det er vanskelig å kalle talen et politisk innlegg. – Det er ingen som kan si at kongen her kommer med et politisk program. Han holder seg godt innenfor det som er kongehusets oppgave, men det er derfor det er så kløktig utført. Det som ligger til grunn for politikken er verdier, og dette er et effektfullt innlegg i verdidebatten.

 

 

Sveaass, Nora

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

 

Innvandringsministeren gir i april 2106 et helt feil bilde av forskning Psykologisk institutt og FAFO har utført om enslige asylbarn, mener forskerne selv. «At Listhaug velger å snu dette til en fortelling om små barn som tvinges fra sine hjem – for å skaffe penger til sine familier – er bare trist og gir ikke et korrekt bilde av forskningen vår», skriver professor i psykologi Tine K. Jensen, psykolog og stipendiat Guro Brokke Omland og førsteamanuensis Nora Sveaass.

 

 

Thorbjørnsrud, Berit S.

Professor i Midtøstenstudier, språk og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo

 

Frisør Merete Hodne (47) på Bryne i Rogaland ble i Jæren tingrett dømt til å betale 15.000 kroner for å ha nektet hijabkledde Malika Bayan (24) adgang til salongen sin. Selv om ankefristen ikke går ut før 26. september 2016 har Hodne allerede bestemt seg for at hun ønsker å få saken opp i lagmannsretten.

 

Berit S. Thorbjørnsrud er professor i Midtøstenstudier, språk og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Hun har debattert spørsmål om hijab og islam i 25 år. – Jeg kan nesten ikke fatte at vi fortsatt skal diskutere bruken av hijab. Det å hevde at enhver form for hijab er et symbol på en form for ekstremisme, eller at man sympatiserer med terror, er empirisk tull. Det er et så vidt spekter av muslimske kvinner som bærer hijab, og hodeplagget representerer hele det religiøse spekteret, sier Thorbjørnsrud.

 

Frisør Merethe Hodne har uttalt at hun mener hijab er et politisk symbol, og ikke et religiøst plagg. Hun mener derfor at hun ikke bør dømmes for diskriminering. – Hijab er et religiøst symbol. Det er mange tusen måter å oppfatte denne tradisjonen på, og en hijab i seg selv sier ingenting om kvinnen som bærer den. Vi må derfor se nærmere på hva slags hijab, hvordan den knyttes, stoff, farger og hva den kombineres med for å forstå bedre hva den er et uttrykk for, sier Thorsbjørnsrud.

Hun mener debatten om hijab og islam er altfor snever. – Problemet er at alle spørsmål om islam blir mer og mer polariserte. Man diskuterer dette hodeplagget som om det er det eneste som betyr noe. Hvorfor diskuterer vi ikke hva menn har på seg?

 

Professoren mener det er riktig at Merete Hodne ble dømt.

 

 

Thorenfeldt, Gunnar

Dagbladet

 

Faiza (22) var bare et barn da hun gikk til fots gjennom Sahara og krysset Middelhavet i gummibåt. Nå gir hun råd til barna som flykter fra krigen i Syria. Krigen i Syria, kriser i Afrika og sosial nød i Øst-Europa har sendt hundretusener av barn på flukt, mange av dem alene. Tusenvis av barn har søkt tilflukt i Norge. Dagbladet har i serien «Skyggebarna» avdekket hvordan enslige mindreårige asylsøkere, og unge menneskehandelofre, er blitt behandlet i Norge.

 

 

Tjomlid, Gunnar Roland

Blogger

 

I en kronikk i Haugesunds Avis en torsdag i august 2016 retter politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt kraftig skyts mot norsk asylpraksis. Han argumenterer for at «folks fremmedfrykt er rasjonell og berettiget», og begrunner dette blant annet med at norsk politi er nødt til å nedprioritere hverdagskriminalitet, «fordi vi er opptatt med annen kriminalitet begått av utenlandske statsborgere.»

Kronikken har vakt stor oppmerksomhet på sosiale medier. Mens noen støtter Utne Pettersen, har han også fått krass kritikk fra andre. Blant annet skriver bloggeren Gunnar Roland Tjomlid at det politiinspektøren skriver er unyansert og misvisende: «…det første som slår meg er hvor uprofesjonelt det er for en høytstående representant for politiet med en slik ensidig, subjektiv, kildeløs og surrete tekst som bygger opp under fremmedfrykt».

 

Fra kommentarfeltet: Det sier litt om kvaliteten på Nettavisen når de ikke har andre å sitere enn Tjomlid. Det er flott at noen setter ord på dette slik at pratmakerne får høre hvordan verden er utafor tinget. Den som til nå har sett realiteten i problemet er Sylvi Listhaug mens de andre har gjort som strutsen putta hodet i sanna. Det er på høy tid at de skjønner og ser hva som er problemet og tør å ta aksjon men det er vel og forvente for mye de kan jo få kritikk og det er farlig før neste periode på tinget

 

 

Toskedal, Geir

KrFs innvandringspolitiske talsperson

 

En fredag i november 2016 viste TV 2 en reportasje der en smilende Sylvi Listhaug (Frp) dro på jakt etter ulovlige innvandrere på Lillestrøm.

KrFs innvandringspolitiske talsperson lurer på hva Listhaug holdt på med på TV 2 fredag. – Det er underlig at hun er ute med politiet med pressen på slep, dette er jo ikke hennes område, sier Geir Toskedal.

 

 

Valen, Snorre

Nestleder i SV

 

Europa svikter de unge. Nå holder vi på å gjøre det samme i Norge, både i arbeidsmarkedet og boligmarkedet. De voksne trekker opp stigen etter seg. Alle unge må føle at de har en trygg framtid, at de kan regne med å få en jobb og et hjem. Det er forpliktelse hele Europa må ta på alvor, men også Norge. (August 2016)

Fra kommentarfeltet: Sosialismen har tredd skatteøkninger, paragrafer og innvandring nedover oss - og skapt arbeidsløshet, boligmangel og inflasjon, som igjen skaper fattigdom og urettferdighet. Så det politikeren glemmer er at alle problemene han er bekymret for, forsterkes kraftig på grunn av den innvandringen og islamiseringen han og partiet går inn for.

 

 

Vestøl, Live Alve

Refugees Welcome to Norway

Frivillige som engasjerer seg for migranter og flyktninger, får trusselmeldinger fra sinte nordmenn. NRK kontaktet nærmere 60 frivillige i Norge. Nær halvparten sier de får ubehagelige meldinger med hets, sjikane og trusler. 11 av dem som har vært synlige i mediene, har fått det de tolker som drapstrusler. I noen tilfeller sier de at politiet ber dem vurdere voldsalarm. I de mest ekstreme tilfellene blir det vurdert politibeskyttelse på offentlige arrangement. – De skriver gjerne at jeg skal voldtas sånn at jeg lærer, sier Live Alve Vestøl i gruppen Refugees Welcome to Norway. – Det gjør noe med deg når du kan lese at du fortjener det, at du har bedt om det. At du ikke skal føle deg trygg, sier Vestøl.

 

 

Vormedal, Tor Inge

Vormedal Forlag

 

I en kronikk i Haugesunds Avis en torsdag i august 2016 retter politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt kraftig skyts mot norsk asylpraksis. Han argumenterer for at «folks fremmedfrykt er rasjonell og berettiget», og begrunner dette blant annet med at norsk politi er nødt til å nedprioritere hverdagskriminalitet, «fordi vi er opptatt med annen kriminalitet begått av utenlandske statsborgere.»

«Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktninginstituttets alter» skriver politiinspektør Thomas Utne Pettersen i en kronikk i dagens utgave av HA. Han mener at norske politikere i fjor «overbød hverandre i hvor mange flyktninger og asylsøkere Norge skulle ta imot – og at dette ville medføre flere voldtekter og andre grove krenkelser».

Kan eller bør en politiinspektør stå fram med slike meninger?

Jeg synes at han går langt over grensen over hva en skal kunne forvente av en ansatt i politietaten – og det til og med en politi som er påtaleansvarlig.

Det er ytringsfrihet i vårt land, men jeg mener at politiansatte bør være varsomme med å gå ut med slike meninger. Ansatte i politiet skal selvsagt som alle andre kunne være politisk engasjert, men dette er noe annet. En annen ting er at Utne Pettersen tar feil i mange av sine hypoteser. Han nører opp under den generelle fremmedfrykten og slenger fram tilfeldig statistikk.

 

Fra kommentarfeltet: Enhver idiot ser jo at politiinspektøren har rett. At sosialistkommunistene ikke er enig er jo som ventet. Vi husker jo Støregutten som inviterte syrerne til Norge og klakørene hans i Ape partiet applauderte ekstatisk.

 

 

Wingård, Guri Jørstad

Refugees Welcome to Norway

 

I november 2016 arrangerte Refugees Welcome to Norway en spontan aksjonsuke: Bells For Civilians. De fokuserte på at massiv bombing av sivile og sykehus driver stadig flere på flukt. Angrepene er ulovlig ifølge internasjonal humanitærrett. Men hvem krever at det stoppes? Hvem krever rettferdighet og solid etterforskning når sivile og sykehus blir militære mål?

 

Nabokjerringas kommentar: Mener Refugees Welcome to Norway at alle disse som blir rammet skal komme til Norge – eller?

 

 

Wåge, Jarl

Skribent

 

Og det skjedde i dei dagar at det gjekk ut eit bod frå justisminister Anders Anundsen om at det skulle byggjast eit 200 meter langt gjerde på grensa mot Russland i Storskog i Finnmark. Dette var det fyrste grensegjerdet som blei bygd i den tida Erna Solberg var landshøvding i Noreg. Sidan Anundsen aldri vil få noko minnesmerke reist etter seg på grunn av sin mildt sagt labre justisinnsats, blir dette hans personlege bautastein over seg sjølv. Symbolgjerdet er heilt i tråd med Frp sin stengselpolitikk. Sjølvsagt hadde ein ny, diger flyktningestraum veltande innover Europa vore eit draumescenario for dei mørkaste blå blant oss. (September 2016)

 

 

Zakariassen, Gaute

NRK

 

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting» sa Kong Harald på festen i Slottsparken august 2016

«Kong Haralds budskap om hvem vi nordmenn er har på kort tid gått viralt på sosiale medier. Retorikkeksperter er fulle av lovord om hvordan kongen klarer å forene et verdipolitisk budskap med en hyggelig festtale» skriver Gaute Zakariassen i august 2016.

 

 

Aalberg, Liv

Støttegruppe i Namsos.

De sju søstrene fra Namsos har i oktober 2015 fått endelig avslag fra Høyesterett. Alle synes det er fryktelig skuffende, sier støttegruppen. Familien som etter flere år i Namsos ble sendt ut av landet, befinner seg nå i Jordan. Fredag mottok de nyheten om at saken ikke vil behandles i Høyesterett. Vi er lei oss alle sammen. Alle synes det er fryktelig skuffende, sier Liv Aalberg i familiens støttegruppe i Namsos. En av grunnene til at familien ble kastet ut av Norge er at familien har bodd her lenge uten oppholdstillatelse. I tillegg oppga faren uriktige opplysninger da han først kom til landet. Han sa at han var statsløs palestiner, men i virkeligheten var han fra Jordan. Hun forteller at både støttegruppen og Humlen har diskutert om saken skal meldes til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

 

 

Aarseth, Svein

Leder for Rådet for legeetikk

 

Leder for Rådet for legeetikk Svein Aarseth jobber selv frivillig ved helsesenteret for papirløse. Han er enig i at helsepersonell mangler kunnskap om denne pasientgruppas rettigheter. – Da er det lettere å si nei enn ja til behandling. Aarseth tror mange kollegaer strekker seg langt for å hjelpe, men at hver enkelt leges holdning påvirker om disse pasientene får behandling. Noen leger kan også få problemer med lojaliteten til arbeidsgiver. – Å si ja til behandling blir kanskje kritisert hvis vedkommende ikke kan betale, sier han, og viser til at regninga havner på helseforetakets bord. – Det blir en slags grensekontroll som trekkes inn i sykehusene. Vi blir satt til å vurdere helt andre forhold enn de medisinske, sier Aarseth.

 

Vi mener at det offentlige i dag har et forsvarlig helsetilbud til de som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold, svarer Maria Jahrmann Bjerke (H), konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartmentet. Hvis personer uten lovlig opphold i Norge skulle ha samme rett til helsehjelp, så kan det innebære at flere personer vil oppsøke Norge for å få gratis behandling. Det vil være uheldig. Hun sier dagens regelverk gjør riktig i å skille mellom personer som har lovlig opphold og de som ikke har det. Hun peker på at de som ikke har oppholdstillatelse, i utgangspunktet skal ut av landet. – Hvis personer uten lovlig opphold skulle ha samme rett til helsehjelp, så kan det innebære at flere personer vil oppsøke Norge for å få gratis behandling. Det vil være uheldig.

 

 

Aavitsland, Siri

Direktør for Museum Stavanger

Museum Stavanger gir i februar 2016 ut gratis årskort til flyktninger og asylsøkere. Målet er å vise at kulturen skal være tilgjengelig for alle.Direktøren for Museum Stavanger, Siri Aavitsland, mener det er viktig å tilby gratiskort til flyktningene. –Som en viktig samfunnsinstitusjon i Stavanger, ser jeg det som vårt mandat å kunne gi et godt tilbud til de nyankomne flyktningene. Vi må ikke glemme at kunst og kultur åpner dører, og er avgjørende for opplevelsen av å høre sammen, sier Aavitsland.